Bwe pour endik danze lo lans Ile Perseverance


11-May-2012

Sa i swiv plizyer konplent sorti kot bann zabitan sa 2 vilaz lo Ile Perseverance ek lezot dimoun ki frekant  sa pti lans laba konmkwa ler lanmer i sek, kot laroul i bord lans i tre kre e osi tre danzere sirtou pour bann zanfan.

Pour anpese ki i annan okenn lensidan trazik, ladministrasyon  sa 2 vilaz in rod lasistans SMSA ki’n enstal 5 bwe sekirite pour demark landrwa kot i kapab danzere pour naze.

Msye Charles letan i ti pe enstal sa bann bwe yer

Yer pandan lazournen ler Msye François Charles, en arpanter sinyor kot SMSA ti pe enstal sa bann bwe,  dan batan laroul delo ti ariv dan son leren.

I ti eksplike ki kontrerman avek lezot lans otour Mahe, sa enn i enpe diferan e dimoun pa kapab marse ziska byen deor parey lo lezot lans akoz i tre kre e sa i an rezilta bann travay pour tir disab ler kirmol ti konble sa landrwa.

I ti fer remarke ki tre pre avek lans i en fonder 3 a 4 met e sa i kapab tre danzere pour bann zanfan ki pou perdi pye fasilman si zot pa konnen ki sa landrwa i kre.

Msye Charles i dir ki sa bann bwe i tanporer e zot pou ganny ranplase dan bann semenn ki vini par lezot ki pou permanan e pou osi annan en lansenny ki pou endik danze dan sa landrwa ler lanmer i sek.

«I enportan ki bann paran i siperviz zot zanfan ler zot vin lo lans e si zanfan i zot tousel lo lans fodre pa zot al dan lanmer pour bennyen ler lanmer i sek», Msye  Charles ti dir.

Ladministrater sa de vilaz, Denise Clarisse ek  Georgie Nicette, ti la prezan ler bann bwe ti pe ganny enstale e zot ti profite pour eskplik bann zanfan rezon akoz zot pa devret al andeor sa bann bwe.

Zot in dir ki zot pou kontinyen averti manm piblik ki frekant sa lans lo danze ziska ki sa lansenny ava ganny met an plas.

Print