Lazournen Enternasyonal bann Ners-Lider Lopozisyon i salye devouman bann ners


12-May-2012

Msye Pierre

« Ozordi (le 12 Me) nou selebre Lazournen Mondyal bann Ners. Sa i mark kontribisyon ki bann ners i anmennen pour lasosyete. Isi Sesel bann ners in fer en kontribisyon tre sibstansyel pour nou pei e nou kominote.

Parey tou profesyon a ler aktyel, bann ners pe osi fer fas avek bokou defi lemonn modern. E bann tel sitiasyon parfwa i fer ki bokou ners, pour en rezon ou en lot, deside al travay dan en lot pei. Sa pratik pe egalman afekte sa group lafors travayer isi e i fer ki  pei pe perdi bokou an term resours imen.

« I enportan alor ki lotorite konsernen i angaz li fortman pour fer plis pour kontinyelman ankouraz sa bann profesyonnel pour reste e travay Sesel. Pour reisi realiz sa, i enportan ki bann ners i ganny bann pli bon kondisyon travay e zot lanvironnman travay i amelyore. Sa i ava osi ankouraz plis zenn pour zwenn sa profesyon.

« Lanfaz i merit osi ganny mete pour anforsi nou progranm ledikasyon pour ki bann ners i vin azour avek sitiasyon aktyel pei, nouvo devlopman dan sistenm lasante e enplimantasyon bann polisi. Bann tel bagaz i ava amelyor performans bann ners pour ki zot pli mye deservi popilasyon Sesel.

« Travay en ners pa fasil, zot travay lizour, aswar, konze piblik e zot ganny ekspoze avek bokou risk. Se pour sa rezon ki ozordi mon lans en lapel avek tou Seselwa, pour akt avek plis konsiderasyon, e montre respe pour sa group travayer ki ede pran swen avek nou lasante e sa ki pour nou fanmiy.

« Menm si pa souvan ki nou dir zot mersi pour zot devouman e pasyans, mon profite ozordi pour swet tou bann ners Seselwa en bonn fet pour ki zot kontinyen devoue pour anmenn en meyer lasante pour nou pep. »

Print