I enportan pour pas letan avek nou fanmir


12-May-2012

Pandan sa semenn kot nou pe fet lafanmir, nou devret fer refleksyon lo lafason ki nou pas letan ek nou fanmir. Demann nou lekor kestyon. Eski mon pe pas ase letan avek mon fanmir?

Eski ou vwar ou tro okipe avek lezot komitman e ou pa vwar letan pour pas avek ou fanmir?
La detrwa sizesyon lo kwa ki nou kapab fer pour pas letan avek nou fanmir dan sa letan kot nou tou nou preokipe avek lezot keksoz, parey travay.

Lir avek ou zanfan – Si ou annan zanfan ki ankor byen zenn, zot pou kontan ekout zistwar avek ou. Letid in montre ki letan ou lir ansanm avek ou zanfan, sa i ede e fasilit zot pour konn lir zot osi. I pran en pti git letan pour lir enn ou de pti liv avek ou zanfan.

Regard en vye pti ‘film’ ansanm – Ou kapab sirprann ki mannyer ou zanfan pou apresye en ‘film’ letan lontan. Fer li en levennman gou e komik an fanmir. Fikse en zour e letan spesyal aswar sak semenn pour zwenn ansanm an fanmir pour regard en ‘film’ klasik. Kantmenm sa ‘film’ pa tro dan ou gou; ou pou reisi pas en bon letan par riye ansanm avek zot an regardan sa ‘film’. Sa i ava permet ou zanfan pour aprann e apresye bann keksoz dan lepase.

Aprann bann keksoz ki ou zanfan i annan lentere ladan – Ed ou zanfan devlop okenn lentere ki i annan par koz avek zot lo kwa ki zot kontan fer. Parfwa ou zanfan i kapab santi zot anbarase e pa anvi les personn konnen kwa ki zot kontan fer. Ou kapab ed zot devlop okenn lentere ki zot annan an partazan enpe sa ki ou menm ou kontan fer. Apre sa, zot kapab organiz en zour koman en ‘Fun Day’ pour eksplor sa bann lentere. Par egzanp, si ou zanfan i eksprim son lentere dan lapentir, vizit en Mize Lar e fer li kado en set lapentir pour li met son lentere an pratik.

Manz en repa ansanm – Sa pti pwen i toultan ganny dir, me malerezman i paret ki selman en minorite fanmir ki pratik sa ansanm. Alors, i pour zot prop benefis ki son lenportans i ganny eksprimen ankor. Manz ansanm an fanmir i en bon loportinite pour koz ansanm lo lazournen e sa i devlop en bon latasman koman en fanmir. Bann fanmir ki manz ansanm e menm si selman enn fwa par semenn, zot vwar zot relasyon familyal devlope e vin pli for.

Lenportans pas letan an fanmir

Rezon ki ou paret pa kapab fer letan pour ou fanmir i posibleman akoz ou pa vwar li enportan.  Petet i osi akoz ou annan lezot preokipasyon ki ou krwar i pli o lo ou lalis priorite. Swivan i enpe rezon akoz letan pour lafanmir i osi enportan.
Ou bezwen etabli e konstri en relasyon pli profon e dirab ant ou avek ou fanmir. Latasman avek lafanmir i tre enportan. In toultan ganny dir ki rezon ki en kantite zanfan i deside zwenn bann move group oubyen ’gang’ i akoz laba zot ganny envite e zot santi ki zot form parti dan sa group koman en fanmir. Zot zanfan i bezwen santi ki zot form parti e annan en lenportans.

Zot bezwen santi ki zot annan en dimoun ki la a tou moman pour aport zot soutyen, sipor e konfor dan nenport ki sitiasyon. An fezan letan pour ou fanmir, sa i osi ede pour ranforsi en latasman for, profon e konstriktiv avek ou fanmir.

Ou bezwen entrodwir e enspir bann bon valer lafanmir dan ou zanfan. Ou zanfan i bezwen aprann lenportans valer moral dan lafanmir. I annan sans ki ou zanfan ava swiv e adapte bann konportman pozitiv, egzakteman parey ki ou’n demontre anver zot.


Me si ou sa paran ki napa bon gidans anver ou zanfan, i annan gran posibilite ki ou zanfan pou repet sa menm serk visye anver zot prop zanfan dan le fitir.

Pli souvan ki zanmen, zanfan i souvannfwa demontre bann konportman pli grav ki paran limenm in fer devan zot. Alors kan ou fer letan pour ou fanmir, sa i ede pour devlop e ranforsi en sans kot ou zanfan i santi son lenportans kot bann bon valer lafanmir i ganny enkilke dan zot.

Ou bezwen edik ou zanfan bann leson enportan dan lavi. Nenport kwa ki ou zanfan pa aprann kot lakour, ou merit mazinen ki i pou aprann atraver en lot landrwa.

Eski ou anvi ki ou zanfan i aprann en leson lavi par pas atraver en move leksperyans ranpli avek douler? 
Byensir ou zanfan pou aprann serten keksoz lo zot menm. Me i tre enportan pour fer letan pour diskisyon ou dyalog dan lafanmir. Atraver en tel lapros sa pou kapab ed ou koz e diskit lo bann problenm avek ou zanfan pour pli byen gid zot e menm reasir zot.

Ou bezwen konstri en fanmir for, solid e ini ansanm. Tousala i anmenm en sel bi tre enportan. Si ou fer plis letan apopriye pour pas ansanm avek ou fanmir sa i fer ki en fanmir solid i ganny formen. Ou fanmir pou reste atase e enseparab menm atraver bann moman difisil e zot pou osi kapab anmiz ansanm dan lafyerte e dan lazwa.

• San lanmour, en fanmir pa fonksyonn byen.
• Annou ansanm viv en lavi spirityel kot tou bann defi i kapab ganny eparnye.
• Alors fer li ou devwar pour touzour rod letan pour ou fanmir e asire ki sa i reste touzour en priyorite.


Kontribye par Departman Zafer Sosyal

Print