Zenn i demann plis kontrol lo drog


23-May-2012

Sa mosyon ti ganny met devan par Sandra Ramanoelina ki sorti dan distrik Anse Etoile pandan dezyenm sesyon sa 9enm group Lasanble Lazenes ki ti deroul Sanmdi pase.

Sandra ti dir ki ozordi dan Sesel tou distrik in vin vilnerab e lasanble i propoze ki sa plan i konsider konstriksyon en tel sant dan tou le kat rezyon ¬– lo Mahé e enn lo Praslin avan lannen 2020.

“Sa a non selman kree lanplwa pour bann zenn me a osi ede anmenn sa servis lo en nivo pli vit e efikas.”

Bann zenn parlmanter ti osi vot an faver de lezot mosyon : Premye ti propozisyon pour ki Minister Ledikasyon i get dan posibilite pour ranforsi peryod leson Franse lo nivo zanfan P3, akoz resers in montre ki ler laplipar sa bann zelev i mont dan laklas pli o zot rankontre bokou difikilte.

Lot mosyon ki ankor adres menm minister in propoze ki zot ranforsi e re-evalye sistenm ki deza anplas pour war en solisyon pour ed bann etidyan pos-segonder espesyalman bann dan liniversite ki ganny difikilte pour aste liv.

Sa mosyon ti osi fer resorti ki sistenm anplas pour lwe liv pe mars ase byen me i ankor annan difikilte ki pe persiste.

Print