Mesaz Prezidan Michel alokazyon Lazournen Zanfan-‘Lavenir i depan lo zot bann zanfan’


01-June-2012

 Prezidan Michel pandan en vizit kot lekol Grand Anse Praslin. Prezidan in toultan montre en lentere partikilye dan ledikasyon bann zanfan

Sa i vin dan mesaz Prezidan alokazyon Lazournen Zanfan ozordi.
Teks entegral mesaz Prezidan i lir koumsa :

“Nou mark Lazournen Enternasyonal Zanfan pour demontre langazman nou gouvernman, nou kominote ek nou pei anver byennet nouvo zenerasyon.

“I en langazman ki bezwen sorti kot sakenn de nou, sirtou bann paran.
“Zanfan i reprezant nou leritaz, nou limaz. Se zot ki vin ranplas nou. Se zot lavenir limanite.

Zanfan i osi reprezant linosans, lazwa. Dan zot nou vwar sa bon sitwayen travayan e responsab ki pou pran larelev sosyete demen, e fer pli byen ki nou bann adilt ki la konmela.

“Se pa selman ledikasyon ki zot gannyen dan lekol ki zot bezwen pour zot bon devlopman. I demann kontribisyon tou sitwayen, depi dan lakour ek lo semen, pour protez zot, diriz zot ver sa sosyete ki gou viv ladan.

“Alokazyon lafet bann zanfan i fondamantal ki nou ranforsi nesesite pour paran, lakominote, bann lazans responsab pour byennet zanfan, minister konsernen, legliz, ek lezot partner pour vin pli konsyan, konpran e pli byen delivre nou rol e devwar vizavi nou zanfan.

“I tre enportan pour servi byen tou loportinite ek fasilite pour devlopman personnel nou zanfan.  An fezan sa nou zanfan ava epanouir ver en lavenir pli briyan.

“I osi tre enportan ki nou koman paran, nou vin pli responsab depi moman ki nou pe al met en zanfan omonn.  Nou pare pour ekoute, konpran, annan pasyans, bon konpreansyon, donn sipor ek gidans. Zanfan i bezwen tou sa latansyon.

“Tenm ki’n swazir pour sa lannen, e ki anliny avek mouvman Renesans Sosyal, pe demann tou zanfan pour ‘Travay dir pour en lavenir briyan’.  Aprann byen, reste konsantre dan sa ki zot pe ganny montre, ekout bon konsey e pa fer keksoz ki mal.  Nou swete ki zot tou zot annan e demontre bann valer tel ki respe, lobeisans, lapartaz, apresye zot paran ek ansennyan.  Nou oule ki zot byen ankadre pour vin sitwayen egzanpler.

“Nou demann zot bann zanfan Seselwa pour pran en moman pour mazin bann lezot pti kanmarad ki napa sa menm sans ki zot pe gannyen.

“Bonn fet tou zanfan.
“Ki Bondye i beni zot touzour.”

Print