Ledikasyon konsonmater-In ler pour konsonmater pran aksyon


15-June-2012

Konsonmater pe demann sa akoz prezan ki zot pe pran konsyans lo kot nou’n arive e kote nou pe ale. En konsonmater pa devret pe zis realize ler sityasyon i afekte li. I devret osi konsyan ki mannyer i pou ganny afekte avek bann sanzman ki devlopman pou fer fas avek parey nou toultan dir prepar nanm avan lanmor. I annan en pe letan depi marse Sesel i lib, savedir napa kontrol. I devret annan konpetisyon pour konsonmater annan swa.

In fini sa letan kot lontan konsonmater ti kwar ki i senpleman bezwen aste sa ki i trouve.

Konsonmater ozordi i devlope, i edike, i konnen ki li osi i annan lenportans pour fer marse lekonomi. E sa i ganny fer par ‘Aksyon konsonmater …. aksyon …..aksyon…. e senpleman aksyon.

Natcof i kontinyelman pe edik konsonmater pour li pran aksyon; son devwar efektiv anver bann sityasyon oubyen nenport ki sirkonstans.

• Pri pa dan nou faver, kite pa aste;
• Kalite pa bon, kite pa aste;
• Servis pa lo standar, kite ale;
• Marsande; sa mesaz Natcof i kontinyelman pas avek konsonmater.

Si ou deside aste problenm otomatikman ou pou bezwen rezourd problenm. Parfwa i tro fasil fason ki konsonmater i tonm dan pyez. Legzanp; ou antre dan magazen ou demann pri en poul, marsan i dir ou 60 roupi. I pa ase pour ou aksepte epi telefonn Natcof e konplent pri kontrol. Sa ki konsonmater i devret fer se:

1) Demann pri par kilo;
2) Konbyen kilo i ete e fer pez devan ou;
3) Si ou aksepte, ou peye e ou pran;
4) Si ou pa aksepte ou kite e ou al dan en lot magazen.

Ler ou’n fini konsonm sa poul napa gran keksoz ki kapab ganny fer – eksepte en konsey pour le fitir.
Konsonmater fodre alert, entelizan, konsyan e pare pour azir pour protez son lekor, son drwa ek son fanmiy. Nou aksyon i fer de keksoz;

1) I ankouraz profiter profit lo febles konsonmater;
2) I kontrol profiter pour aret oubyen diminyen profit lo febles konsonmater.

Tan ki konsonmater pa azir koman fodre nou rol dan lekonomi pou enn ki tro fasil kot nou kontribye pour move pratik lo marse.

Tou konsonmater i enportan pour met nou azour avek tou sa ki pe pase otour nou. Konpran byen ki lefe sa bann diferan size pou annan lo nou e ki nou bezwen fer pour fer fas avek. Pour kapab protez ou, fodre ou annan konnesans e konnesans nou ganny li atraver lenformasyon e lenformasyon fodre ki nou rode e ler nou’n gannyen, fodre nou asimile.

En kontribisyon Natcof

Print