Lafet Lanmizik lo Mahe ek Praslin


21-June-2012

Lo Mahe en spektak pour tou mizisyen, santer e piblik an zeneral pou deroul ozordi lo car park Stad Popiler depi 4er apremidi ziska 10er diswar. I pe ganny organize par Konsey Nasyonal pour Lar an kolaborasyon avek en groupman mizisyen apele ‘Lanmizik San Frontyer’.

Lo Praslin pou annan en festival lanmizik pour tou mizisyen, santer e piblik an zeneral demen depi 6.30 diswar lo kort basketball Baie Ste Anne. Sa enn aktivite pe ganny organize par Konsey Nasyonal pour Lar an kolaborasyon avek Palm & dala’s entertainment.

Print