Ledikasyon Konsonmater-Devwar konsonmater


05-July-2012

• Fodre konsonmater i pa les personn met en presyon lo li pour depans son larzan lo keksoz ki i pa bezwen oubyen i pa ankor pare pour aste.

• Koman en konsonmater ou devret les ou problenm ganny tande par anmenn li dan landrwa apropriye e avek dimoun apropriye.

• Fer konplent kan ou santi sityasyon pe afekte ou.
• I tre enportan ki ou lir ou not garanti pour konnen ki sa garanti pe ofer ou. Si ou pa konpran demann kestyon. Ou devret osi konnen kwa ki sa magazen pou ofer ou si i annan en problenm.

• Pa antre dan okenn lagreman si ou pa’n byen ganny enformen lo son bann term ek kondisyon e si zot dan ou lentere.

• Pa siny okenn kontra si ou pa byen konpran serten morso dan sa kontra. Ou kapab demann en kopi pour ou rod plis lenformasyon avan. Natcof i kapab ed ou.

• Touzour gard ou resi, kart garanti e term ou lagreman ek lezot dokiman relevan avek sa prodwi ki ou’n aste byen pour ou kapab refer lo la ler ou bezwen.

• Ler konsonmater pe aste lo letazer i enportan ki zot get byen son lanbalaz, vwar ki mannyer sa prodwi i ganny anpakte, veye si in byen ganny sele, gete si i annan dat ki in ganny manifaktire, son dat ekspire, son fason stokaz e vwar osi si son pwa in ganny mete klerman oubyen si i pa’n ganny enprimen apre. En komersan pa kapab sanz okenn lenformasyon ki lo lanbalaz en prodwi.

• Pa aste an vites oubyen an gran kantite zis akoz sa pri i paret bon marse. Verifye lezot konsekans ki sa swadizan bon marse i kapab annan.

• Balans byen ou bidze dapre lakantite larzan ki antre kot ou lakour. Det avek kredi i met en konsekans dan ou bidze. Plito anmas ou larzan pour plitar.
Azir koman en konsonmater responsab. Konsonm byen e dan en fason soutenab.

En kontribisyon Natcof

Print