Scheme of service pour ansennyan i kapab revize si neseser


20-July-2012

Onorab Pierre ti demann minis akoz ki son minister in konsider en sistenm bonus R600 par

an, koman pli meyer fason pour rekonpans bann ansennyan.

Minis Mondon ti dir ki sa sistenm bonus ti ganny entrodwir dan konteks en nouvo scheme

of service pour bann ansennyan an 2010.
 
« Bonus ti ganny entrodwir parmi lezot incentives pour fer package bann ansennyan vin

enpe pli atiran e pour kouver bann aktivite tel ki bann travay an plis ki zot fer andeor

zot laklas par egzanp pour ansarz en klib ekstra-skoler e bann latelye dan vakans . »

Bann kriter ki ganny servi pour bonus i attendance, ou ganny peye lo en poursantaz baze

lo kantite fwa ki ou’n mank lekol.
 
Si en ansennyan in mank lekol plis ki 14 zour pandan en lannen i pa ganny okenn pwen kot

attendance.

I ti dir ki fodre ansennyan i osi partisip dan bann formasyon ek latelye ki deroul apre

ler lekol osi byen ki bann lezot aktivite andeor lekol.

«  E ler tou bann pwen i ganny met ansanm i bezwen tonm lo en rating par lao 75%.”

I pa vedir ki en ansennyan i ganny tou sa R600 antye, i depan ki kantite in score dapre

bann kriter ki ganny demande,” i ti azoute.

I ti fer resorti ki letan scheme ti pe ganny devlope ti annan konsiltasyon ki ti ganny

fer avek bann ansennyan e komite ki ti pe travay lo scheme ti osi enkli reprezantan

ansennyan.

« Parfwa letan ou entrodwir bann keksoz koumsa menm si ou annan bon lentansyon i pa

fasil pour kapab satisfer tou dimoun. »

Minis Mondon ti osi donn leksplikasyon lo bann lezot incentives ki ansennyan i gannyen

tel parey en supplementation ant R500-R1200.

« Sa i ganny donnen baze lo kalifikasyon e sa ti ganny konsolide lo saler bann ansennyan

depi 2010. »

I annan osi bann inducement allowance – R1000 -- pour bann ansennyan ki annan sertifika

; R500 pour bann ki napa sertifika e R300 pour bann asistan ansennyan.
 
Minis Mondon  ti eksplike ki i annan osi en marketable skill allowance ki R1000 e sa i

pour bann ansennyan ki’n ansenny o nivo pos-segonder pour ankouraz zot pour pa al dan

sekter prive.

Parmi bann lezot kestyon ki ti ganny reponn par Minis Mondon dan lasanble ti size bis

pour bann sant eksepsyonnel lo Praslin ek Mahé, problenm elektrik dan plafon kot libreri

lekol Pointe Larue segonder e si minister i annan plan konstrir en miray otour lekol La

Retraite.

Print