Lasanble i demann en sistenm sirveyans pour redwir labi byennet sosyal


20-July-2012

Sa ti atraver en mosyon prezante par manm elekte pour distrik Anse Boileau Bernard

Arnephy pandan sesyon Mardi. Sa mosyon ti osi ganny aprouve par Lasanble.

Pandan son prezantasyon, Onorab Arnephy ti dir ki malgre tou zefor ki gouvernman i esey

fer pour amelyor lavi bann sitwayen ki pli vilnerab dan lasosyete, i ankor annan en

group ki ankor kapab me ki servi bann tel privilez pour abiz lo sistenm.

I ti dir ki Lazans Byennet Sosyal, ki ti vin operasyonnel sa lannen, in ganny fer pour

amelyor akse avek lasistans sosyal e asire ki progranm proteksyon sosyal i enn ki

soutenab e ki ede amelyor kalite lavi e devlopman sosyal tou nou sitwayen.

Onorab Arnephy ti azoute ki lide sa mosyon se pour anmenn bann propozisyon e

rekonmandasyon pour sa lazans pour ede adres sa bann labi e fer ki larzan ki ganny vote

dan bidze i byen ganny servi pour ed bann ki vreman dan bezwen.

Parmi bann rekonmandasyon ki i ti met devan se ki en mekanizm i ganny etabli pour ki i

vin obligatwar ki peyman delo ek elektrisite pour bann dimoun ki ganny asiste i fer

direk par lazans.

 Sa i dan bann sirkonstans kot laprev i montre ki sa lasistans pe mal ganny servi.
«Ki bann travayer lazans i ganny tou sipor neseser pour vin pli efikas e kapab pli

fasilman detekte kot labi pe pran plas,» Msye Arnephy ti dir.

I ti osi dir ki bann zofisye i devret pas kot bann lakour pour anmenn sa ledikasyon pli

pros avek dimoun e pour vwar vreman lekel ki bezwen en tel lasistans.

I ti azoute ki lazans ek son bann partener pros i merit osi organiz bann outreach

programmes pour target bann dimoun sirtou ki ganny asiste me ki mal servi sa lasistans.

Zot devret anmenn bann aktivite tel parey pyes teat dan lakominote pour fer nou sitwayen

pran konsyans ki zis depan lo welfare tousel pa sifi, Onorab Arnephy ti azoute.

I ti osi demande ki bann job fairs i ganny organize lo nivo distrik e rezyon pour fer

bann zenn konn bann loportinite travay dan pei.

I ti fer resorti ki an 2011 parmi sa enpe plis ki 12,000 laplikasyon pour lasistans

finansyel siplemanter, 4,153 dimoun ti fer laplikasyon akoz zot ti san en lanplwa.

«Pour Zanvye 2012, total aplikan ti 1,296 e parmi 351 ti san lanplwa. Lazans in alors

komans en legzersis pour plas bann dimoun ki pa dan lanplwa e ki vin rod lasistans

sosyal dan travay kominoter dan zot distrik, olye zis donn zot larzan.»

I ti dir ki sa bann dimoun i bezwen fer en travay ki enkli netwayaz lanvironnman,

legliz, simityer, lopital, lakour bann dimoun aze.

«Si sa bann dimoun i kapab fer travay kominoter mon panse ki i annan bokou ladan ki

annan sa kapabilite pour pran travay aplentan», Onorab Arnephy ti azoute.

I ti dir ki bann dimoun ki pey taks Sesel i anvi vwar ki lasistans i al kot bann ki

vreman merite e zot fristre ler zot vwar bann zonm ek fanm for ki ankor kapab travay me

ki zouir benefis lasyer lezot.

Print