En ladorasyon avek en diferans


27-July-2012

Sa aktivite pou komans 7er diswar e pou termin son lannmen 6er bomaten.
Denozour ladorasyon Sen Sakreman i ganny konsidere koman en zes ansyen, me atraver sa aktivite bann zenn pou demontre ki mannyer ladorasyon i kapab ganny fer diferaman.

Bann zenn pe ganny ankouraze pour anmenn zot labib e en kontribisyon R50 pour manze ek rafresisman.

Aktivite limenm pou komans aparti 7er diswar kot la pou annan en moman lakey e moman konnesans. Sa pou swiv par animasyon spirityel ki pou ganny animen par bann zenn Baie Lazare ki pou la avek diferan lenstriman mizikal.

Se aparti 9er ki bann zenn pou resevwar en lansennyman lo ladorasyon Sen Sakreman. Sa pou ganny delivre par Per Sylvein, pret laparwas. Sa moman lansennyman i ganny konsidere koman enn bann moman pli enportan sa sware. Komite CYP in rekonnet ki parfwa bann zenn i ganny demande pour fer serten zes, san konn son vre sinifikasyon. Alors koman enn son bi, komite CYP i met bokou latansyon lo donn leksplikasyon ek lenformasyon. Se atraver lansennyman ki bann zes ek siny i ganny zot vre sans e valer dan lizye bann ki’n ganny lansennyman.

Se apre sa lansennyman ki bann zenn pou antre dan sa moman lekspozisyon Sen Sakreman. Sa dan limenm pou donn sans bann zenn pour non selman fer bann moman silans ek meditasyon, me osi anmenn bann diferan eleman ki pou nesesit bann sanson ek ladans.

Se dan ver 1er bomaten ki bann zenn pou antre dan bann latelye. La zot pou kapab fer katesis, e legzersis ki pou permet zot konpran zot sityasyon lavi spirityel par aprofondir atraver parol Bondye.

Bann zenn pou osi kapab eksprim zot lekor atraver en lot latelye ki apel “Parol zenn.”  Dan sa enn latelye bann zenn pou kapab dyalog lo bann size ki pe preokip zot lavi aktyel. Dan san moman bann zenn pou lib pour eksprim zot lekor.

Apre sa moman entans, en moman Praise and Worship pou anmenn zot dan sa moman kot Sen Sakreman i ganny beni. Se dan sa gran maten ki bann zenn pou met pare pour selebrasyon lekaristi. Sa selebrasyon pou ganny fer 5er bomaten. Sa pou permet bann zenn reviv lepok ki bann gran paran ti asiste lanmes gran maten.

Sa aktivite Ladorasyon pou pe akey bann zenn sorti dan diferan parwas e zot bann akonpannyater.
Etandonnen ki i pe ganny fer pandan lannwit, bann paran osi i ganny envite pour akonpanny zot zanfan e pour vin viv sa moman avek zot. Komite CYP pe organiz sa aktivite konzwentman avek bann zenn dan parwas Baie Lazare e i a fer premye fwa ki en tel aktivite parey pou ganny fer pour zenn.

Alors randevou i demen, Sanmdi le 28 Zilyet, 7er diswar kot legliz Baie Lazare.
Pour plis lenformasyon zot kapab kontakte Jean-Leonard Brutus, tyermenn CYP, lo nimero telefonn
2530927  / 2510520.

En kontribisyon

Print