Senk koup Katolik i beni zot maryaz ansanm


20-August-2012

Sa lanmes spesyal pandan ki sa bann nouvo marye ti pronons zot ve

Sa i dezyenm group koup ki’n deside pour beni zot langazman anver kanmarad dan en menm seremoni. Pour premye fwa an Out lannen pase, 10 koup ti ganny sa sakreman ansanm.

Sa senk koup Sanmdi ti pronons zot ve pandan en lanmes spesyal ki ti ganny prezide par Monsenyer Denis Wiehe e Per David Alcindor dan prezans zot fanmir ek zanmi.

Me bann fiyanse ti donn zot konsantman devan Per Loni Adrienne ki patron sa lasosyasyon ki’n ede prepar sa bann koup e sa se Lasosyasyon pour Promosyon Lafanmiy Solid (APSHF).

En lot group ki’n osi donn sipor sa bann nouvo marye i mouvman Couples for Christ.

Pandan seremoni, Per Alcindor ti fer resorti ki sa bann koup pe selebre zot lanmour imen ki Bondye in donn zot, osi byen ki selebre lanmour Bondye limenm.

I ti demann sa bann koup pour aksepte kanmarad avek tou zot defo akoz se sa ki anpel lanmour.
I ti dir ki sa bann koup in deside pour marye apre ki zot in pran en desizyon serye pandan bann sesyon ki’n fer zot dekouver plis zot lafwa.

Per Alcindor ti swet Jean-Claude e Rosemonde Marcel, William e Maryse Côme, Terence e Laurette Thélermont, Gilbert e Judy Laramé osi byen ki Jonas e Cécile Payet tou de bon dan zot lavi maryaz avek zot fanmir.

Print