Lasanble Nasyonal i lans en nouvo liv


22-August-2012

Spiker Herminie pe adres bann manm lasanble ek envite kot lansman sa nouvo liv

Se Spiker Dr Patrick Herminie ki ti lans sa liv dan prezans lider biznes gouvernman Marie-Antoinette Rose, lider lopozisyon David Pierre, depite spiker Andre Pool, bann lezot manm, travayer sekretaryat lasanble e etidyan segonder sorti dan bann diferan lekol.

Dan son progranm edikasyonnel, sekretaryat Lasanble Nasyonal i organiz en lazournen port ouver pour bann etidyan segonder lekol piblik ek prive.

Bann zenn etidyan i ganny sans vizit sa lenstitisyon, demann kestyon e osi fer bann propozisyon.
Pandan lannen 2011, sa progranm edikasyonnel ti enkli bann sesyon deliberasyon kot bann zenn ti ganny sans diskit lo tenm ‘Ki mannyer mon MNA i kapab kontribye dan sikse mon lekol’.

Pandan seremoni lansman sa liv, klark Lasanble Nasyonal Azarel Ernesta ti remersye bann zenn e bann manm ki’n partisip dan sa progranm edikasyonnel.

I ti remersye Spiker Herminie pour gidans ek sipor ki in donn sekretaryat.
Spiker Herminie ti dir ki sa liv i en kontrandi vre bezwen bann lekol segonder e i en kontribisyon bann etidyan zot menm.

I ti dir ki bi sa port ouver ti pour ankouraz partisipasyon bann zenn e devlop zot lentere dan Lasanble Nasyonal.

Sa liv in ganny pibliye zisteman pour fer ki lavwa bann zenn etidyan i ganny ekoute pa zis dan sa lasanble me pli lwen ankor, pa zis par bann manm sa lasanble me pour bann lezot dan le fitir, i ti dir.

«Mon pou lans en lapel avek bann reprezantan pour vin pli atantif bann bezwen, demann, swe, propozisyon ek laspirasyon sa bann zenn ki’n ganny fer resorti dan sa liv,» Spiker Herminie ti azoute.

Bann ki ti prezan ti ganny sans regard en video ki demontre sa lenstitisyon ek son bann diferan striktir.

Kopi sa liv ti ganny prezante avek Spiker Herminie, Onorab Pool e tou bann lezot manm, e osi byen ki bann etidyan ki ti pe reprezant zot lekol.

Print