Vizit Per Jocelyn Gregoire-‘Dimoun i annan gran dezir ek laswaf pour aprofondir zot lafwa dan Bon Dye’


22-September-2012

Per Gregoire zis avan son depar yerSa pret Morisyen tre koni pour son bann sanson relizyez an Kreol Morisyen, tre apresye par kretyen isi Sesel, ti isi lo lenvitasyon lasosyasyon Bann Zanmi Prizon (Friends of Prisons) .

Dan en pti antretyen zis avan son depar pour Moris yer, Per Gregoire ti dir ki apard son progranm ofisyel, i’n osi ganny sans rankontre plizyer endividi e i’n vreman touse par sa laswaf ki annan dan zot e sa bezwen pour dekouver e vin pli pre avek Bon Dye.

Dernyen fwa ki i ti vin isi e rasanble bokou kretyen ansanm ti an 2009. Me i ti vini son lannen answit pour bann formasyon organize par Bann Zanmi Prizon e sa lannen ankor sa lasosyasyon in envit li pour vin fer en retret spirityel baze lo sa ki sa group i anvi fer par rapor a bann servis ki zot pe rann bann prizonnyen ek bann ansyen prizonnyen.

«Pour mwan ti tre enteresan akoz pandan sa moman retret bann manm ek lezot partisipan ti pe esey rod e trouv enpe lafors dan zot menm, spirityelman, pour zot kapab viv avek zot bann prop frazilite, mankman, limitasyon e enperfeksyon avan ki zot kapab al ver lezot pour anmenn soutyen e rekonfor,» Per Gregoire ti dir.

I ti fer resorti ki sa retret ti en moman dekouvert pour sa bann partisipan.
«Ti enportan dekouver anba gidans Bon Dye ek Lespri Sen ki mannyer pour itiliz nou kapasite pour pardonnen, pour kontan e pour annan konpasyon pour lezot avan kapab travay avek lezot,» Per Gregoire ti dir.

I ti dekri sa trwa zour retret koman byen reisi e dapre bann temwanyaz bann partisipan zot in aprann bokou e in annan keksoz ki’n mark zot.

I osi annan demann ki bann tel rankont i fer pli souvan.

Fodre dir ki ti annan osi 2 ansyen prizonnyen ki ti partisipe e Per Gregoire i dir ki pour li moman pli tousan ti letan zot ti fer zot temwanyaz.

«Zot ti eksprim zot santiman dan en fason profon lo refleksyon ki zot in fer ler zot ti dan prizon e osi lo fason ki zot pe viv apre ki zot in retourn dan zot kominote e ki zot pe fer pour ed lezot,» Per Gregoire ti dir.

Pandan sa 10 zour ki i’n isi, Per Gregoire in osi anim 3 sesyon lo lafanmir e lavi koup e lanfaz ti lo kwa ki fer lavi koup ki byen komanse al mal oubyen akoz move keksoz i arive dan en bon relasyon ou maryaz.

I ti fer remarke ki parmi bann rezon i bann sityasyon enprevi ki arive dan lavi ki met bokou presyon lo bann relasyon parey perdi lanplwa e alor mank reveni i abes dignite en partner, en zanfan ki ne avek en dezabilite, lenfidelite, e plizyer lezot ankor. Dan bann sityasyon parey bann koup i bezwen konnen koman pour reaziste zot lavi pour pa les zot relasyon kase.

Bann Zanmi Prizon ti osi organiz en sesyon refleksyon lo Levanzil Bon Samariten e bann refleksyon ti deroul otour lanmitye, konpasyon pour nenport dimoun ki nou zwenn lo nou semen.

Per Gregoire ti dir i touzour la e i pare pour aksepte okenn lezot lenvitasyon pour anim ankor bann sesyon parey.
 
M-A.L.

Print