Ile Perseverance i ganny en nouvo kordgard


22-September-2012

 

Envite pe vizit ban fasilite dan sa nouvo kordgard

Sa ti mesaz ki Komisyonner Lapolis Ernest Quatre ti fer sorti apre ki sa kordgard ti’n ganny ouver ofisyelman yer apremidi e ki pe ranplas sa enn ki ti sitye lo Ile Perseverance Vilaz 1.
Sa levennman ti deroul dan prezans Minis pour Zafer Enteryer ek Transpor Joel Morgan, Minis pour Litilizasyon Later ek Lakaz Christian Lionnet e Minis pour Lanplwa ek Devlopman Resours Imen Idith Alexander.

Pandan seremoni Per Edwin Mathiot ti beni sa lenfrastriktir e osi tou bann ki pou servi sa fasilite, ki pou ganny mannye par en douzenn zofisye ki’n ganny delege pour travay dan sa nouvo kordgard.

Lapolis ti etabli zot premye prezans Ile Perseverans an Fevriye lannen pase e sa stasyon ti pas atraver plizyer restriktirasyon. Me avek nouvo devlopman an term lenfrastriktir e plis zabitan ki’n antre dan zot nouvo lakaz dan sa vilaz, sirtou Vilaz 2, lapolis i dir ki zot in trouv li neseser a sa pwen pour ogmant zot kapasite laba.

Letan i ti pe adres bann ki ti prezan, Komisyonner Quatre ti dir ki sa levennman i montre langazman gouvernman e departman lapolis pour sey zot mye pour rann en pli bon servis lakominote e pei an zeneral.

«Nou tou nou konn bann defi ki lapolis i fer fas avek dan nou kominote. Lo nou kote, nou pou kontinyen sey nou mye pour desarz nou responsabilite pour zwenn lekspektasyon tou zabitan sa vilaz. I pa en travay fasil me nou pou kontinyen persevere pour ki lord ek lape i rennyen,» i ti dir.

«Mon ti a osi demann bann zabitan Vilaz Perseverance 1 ek 2 pour donn en koudmen pour fer zot vilaz reste san bann move lenflians parey drog, lalkol, prostitisyon san oubliy bann bandisite parey vol.»

Komisyonner ti osi demann bann zabitan pour pa komet bann lofans parey zwe lanmizik for pour deranz lezot vwazen e pour pa les zot zanfan marse aswar dan group ouswa tousel san sipervizyon.

«Annou dekouraz nou zanfan anmenn kanmarad lo bisiklet e parwaze aswar lo la san lalimyer. Annou osi zet en koudey lo lakour nou vwazen ler zot pa la,» i ti dir.

Lapolis in dir ki lakantite ka anrezistre dan sa vilaz in sorti 30 lannen pase pour vin 110 ziska prezan, e ti dir ki malgre zot fer patrol apye pandan lannwit, i paret ki zot mouvman i ganny swiv de tre pre e la zot ti demann bann zabitan pour travay ansanm pour anpese ki sa bann aktivite ilegal i ganny komet dan zot vilaz.

Letan i ti koz avek lapres, Komisyonner Quatre ti dir ki zot in fini ganny en bout later ki zis anfas sa nouvo kordgard kot zot pou konstrir en nouvo kordgard plitar, me ziska prezan zot pa ankor konnen kan sa proze pou konmanse.

Print