Zenn i ralye pour selebre lape


24-September-2012

        
Madanm Van Der Westhuizen ek Msye Ah-Weng pe adres lafoul …

Parmi bann envite kot sa aktivite, organize par Konsey Nasyonal pour Lazenes, ti Prezidan Larepiblik James Michel, serten minis ek lezot o zofisye gouvernman, e osi bokou zenn sorti partou atraver pei.

Avan seremoni ti demare, tou dimoun ti obzerv en minit silans an siny lape.
Seremoni louvertir ti deswit apre konmans avek en reflesyon fer par Robert Ah-Weng, ki ti koz lo lape ek son sinifikasyon.


… lafoul Sanmdi

«Mesaz prensipal se ki pour konstrir lape dan nou sosyete nou bezwen tou dabor par konstrir lape dan nou bann sitwayen Seselwa, savedir sak endividi i bezwen fer en zefor pour li kapab annan lape a lenteryer limenm,» i ti dir.

«Savedir, fodre sak dimoun i annan lape dan son lespri, dan son panse, santiman anver nou menm e anver lezot, lape dan nou bann aksyon ek relasyon, lape dan lakour e dan landrwa travay, alors i enportan realize ki nou pa pou kapab konstri lape san ki nou annan e etabli lape endividyel.»

En group zenn pandan enn bann performans

Dan son diskour pour sa lokazyon, sef egzekitif Konsey Nasyonal pour Lazenes Vicky Van Der Westhuizen ti dir ki lape pa vedir en landrwa kot napa tapaz, kot napa konfli ouswa napa dispit.
 
«Lape i al pli lwen ki sa. Kantmenm otour ou i annan tansyon ek disansyon, konman en endividi ou annan sa abilite pour reste kalm dan ou leker. Lape i osi enkli sekirite, respe pour Prezidan Michel ek lezot minis i larg bann balon blan dan lezer koman en zes pour lapedignite sak dimoun. Lape i vedir fraternite ki egziste dan lakominote ki fer nou viv dan larmoni konman bann vre frer ek ser,» i ti dir.

«Lape i en skill ki nou aprann. I en prosesis ki ariv gradyelman, e i en prosesis ki formidab. Zis parey nou ansenny nou bann zanfan ki mannyer pour lir, ekrir, desinen e konte, nou bezwen osi edik zot lo lape.

Pli boner e pli vit ki nou aprann viv lape, i pli an bonn sante pour nou tou.»

Madanm Van Der Westhuizen ti osi koz lo ki mannyer nou devret promot lape, an konmansman avek nou menm.

«Letan nou pa ofans nou frer ek ser, nou pe promot lape. Letan nou ed nou kanmarad ki pli feb e vilnerab avek en bon konsey, nou pe promot lape.

Annou konman bann zenn aprann fer lape avek nou menm, ki sa bann siny lerozyon lape i disparet dan nou pti pei Sesel,» i ti dir.

Tou dimoun ki ti la ti apre atrap lanmen e sant en sanson lo lape, e osi larg en gran kantite balon blan dan lezer.

Prezidan pe enterakte avek bann zenn pandan aktivite Sanmdi

Apre sa zes pour lape, seremoni ofisyel ti terminen e lazournen ti kontinyen avek diferan animasyon, aktivite sportif ek lezot ankor.

Print