Sesyon demann kestyon dan Lasanble-‘STC pou kontinyen garanti disponibilite komodite de baz,’ Minis Laporte i dir


04-October-2012

Minis pour Finans, Komers ek Lenvestisman Pierre Laporte ti dir sa Mardi pandan ki i ti pe reponn kestyon dan Lasanble Nasyonal.

Sete manm elekte pour distrik Grand Anse Mahe, Onorab Lenny Lebon, ki ti pe demann minis pour eksplik lasanble plan sa minister lo bann mekanizm ki i anvizaze met anplas pour ede fer desann pri komodite lokal oubyen enporte ki pe annan konsekans grav lo kou-d-lavi dan pei.

Msye Laporte ti fer resorti ki gouvernman in servi plizyer mekanizm pour enfliyans pri lavi. 

STC in osi ganny direktiv pour osi antre dan lenportasyon materyo konstriksyon dan zefor gouvernman pour ede redwir kou konstriksyon dan pei.

Lezot mezir ki gouvernman in pran se ki dan sa dernyen enn-an-edmi Labank Santral in adopte en sistenm moneter pli sere kot in redwir likidite dan sistenm banker.
 
Minister Finans, Komers ek Lenvestisman in osi kontinyen redwir taks lo serten komodite esansyel sirtou lo bann zi fri e sa i dan kad en legzersis ki pe kontinyen pour etabli kote gouvernman i kapab asiste atraver son polisi taks pour stabiliz pri lavi.

Lot kestyon ki Onorab Lebon ti demande ti konsern plan gouvernman pour les lezot labank vin an operasyon dan pei.

Msye Laporte ti dir ki pozisyon gouvernman se ki i annan potansyel pour nouvo labank dan sistenm banker Sesel.

I ti azoute ki sa ava ede pour promot konpetisyon, donn piblik plis swa e ankouraz bann labank ki la ozordi pour ofer bann meyer kondisyon ek servis.

I ti fer resorti ki dapre lenformasyon ki Labank Santral in prezante, pour le moman napa labank ki’n ganny laysenns e vin an operasyon, depi BMI Offshore Bank of Seychelles an 2008.

 “Toudmenn, Labank Santral in resevwar bokou lentere par bann envestiser pour antre dan sa lendistri,” i ti azoute.

“Gouvernman i ankouraz nouvo labank dan sistenm ki satisfer tou kriter neseser e ki kapab anmenn en lefe favorab lo konpetisyon dan nou sekter banker.”

Minis ti osi donn detay lo preparasyon son minister lo lakantite travayer kalifye pour fer marse stock exchange Sesel dan en fason efikas e efektiv.

Msye Laporte ti dir ki resaman Lotorite Biznes Enternasyonal Sesel (Siba) in donn en laprouvasyon pour en lakonpannyen fer en Security Exchange dan pei.
 
Msye Laporte ti eksplik kalifikasyon bann travayer Siba ki osi in ganny laysenns koman regilater Stock Exchange swivi par kalifikasyon ki bann travayer Securities Exchange in devret annan.

I ti azoute ki i annan serten Seselwa ki pou okip bann pozisyon kle pour fer marse sa exchange e osi pour servis bann fasilite enportan pour sa Security Exchange.

Print