Fon Lanmal-Sis zenn stilis i prezant zot kreasyon


29-October-2012

                              

Bann mannken pe parad dan bann diferan kreasyon fer pa sa sis zenn stilis

                                  

Sa sware ti deroul Sanmdi swar kot lotel Berjaya Beau Vallon Bay dan prezans ansyen Vis-Prezidan Joseph Belmont, Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange ek lezot minis, sef egzekitif Bord Tourizm Sesel Elsia Grandcourt, plizyer o zofisye gouvernman ensi ki en gran nonm manm piblik.

Miss Seychelles … Another World 2012 Sherlyn Furneau ti osi la akonnpannyen par Mis Moris ek Mis Rodrig.

Premye koleksyon pour sa sware ti anba tenm Reviv nou tradisyon fer par Nadine Magloire. Son bann kreasyon ti demontre bann resanz lontan tel ki penwanr ek kazak fer avek bann latwal tre kolore. Son kreasyon ti ganny dekrir konman en fizyon modern ek tradisyon.

Louisa Knowles ti en lot stilis ki ti pe demontre son bann kreasyon ki i ti’n fabrike anba tenm Soley dan tou son splander. Son koleksyon ti baze lo bann diferan lefe kouler ki soley i fer.
Trwazyenm stilis ki ti fer son prezantasyon ti Rudy Valentin. Manmzel Valentin ti pe montre en koleksyon modern anba tenm Pool Party.

Ras Melanze ti tenm ki son koleg Stephanie Augustin ti servi pour son koleksyon. I ti servi diferan latwal ek stil pour montre bann ras ki annan dan nou kiltir.

Audrey Barbe ti’n swazir Fantezi koman tenm pour son koleksyon, ki i ti’n fer an servan prensipalman kouler roz e ver.

Koleksyon par Rebecca Arrisol ti dernyen prezantasyon pour sa Fon Lanmal 2012. Son tenm ki i ti swazir ti Labote lanmer.

Bann koleksyon ti osi enkli bann akseswar ki sa bann zenn stilis ti’n kree zot menm an servan sirtou bann materyo resikle ki trouve dan lanatir.

Fon Lanmal in touzour en aktivite konpetitiv me sa lannen in zis en demonstrasyon koleksyon sa bann zenn stilis.

Alafen zot bann prezantasyon zot ti ganny en tyek R5000 donnen par Lakonpannyen P&J Supplies (Homemakers) koman en siny lakourazman pour sa bann zenn.

Sa sis zenn stilis dan en portre souvenir apre ki zot ti’n resevwar zot pri

Sa sware ti termin avek en spektak par artis tre popiler Patrick Victor avek tit Rit ek Zepis.

Print