Rido i tonbe lo Festival Kreol 2012


02-November-2012

Danm ek kavalye pe glise lo salon Sea Front pandan Bal Kreol

Bal Kreol ti fer kot restoran Sea Front, Sant Konferans Enternasyonal e se group Zez anba direksyon Guy Belle ki ti anim lasware, tandis ki Bal Asosye ti deroul kot Kenstiti Kreol, Au Cap. Se benn Leve Tradisyon ki ti met laganm pandan la Sware.

Pandan ki kavalye ek danm ti a pe larg dilo e valse dan lasal restoran Sea Front ek Lenstiti Kreol, lezot dimoun ti pe anmize dan Lakadans (vwar lartik separe lo paz 6).
Randevou i lafen Oktob 2013 pour en lot lafet Kreol!

Print