Ledikasyon Konsonmater-Konsonmasyon disel ek son lefe lo lasante


05-November-2012

I annan bokou prodwi lo marse ozordi e souvannfwa nou ganny enflianse par serten lavertisman e menm par lenflians nou menm nou konsonmater ler nou dir avek lezot konsonmater ‘seye mon dir ou sa i bon’.

Byensir nou war bokou lenvansyon bann nouvo prodwi. Pli ki nou marse i ganny anvair par sa bann nouvo prodwi pli nou lasante i dan risk.

Ozordi nou war bokou bann maladi kronik ki pe atak e menm detri nou konsonmater.

Sa bann maladi i detri nou dousman dousman ki ou pa pe ni menm konnen lekel, ki ler e akoz.

Sa i akoz i annan bokou keksoz ki nou manze ki annan move lefe lo nou lasante menm si dan nou labous son gou i parfe.

Annou pran sa nesesite enportan dan nou lakwizin (parey dikton i dir) ki apel disel. Wi se disel ki donn bon gou dan manze e menm bokou fwa nou manz li avek en pti mang ver, zoranz ou nenport egrer.

Eski nou konnen ki disel i kontribye en gran parti lefe negativ e lakoz pour ensit maladi kardyovaskiler (malad leker ….). En dimoun i sipoze manz mwens ki 5 granm disel par zour.

Annou pran en pti letan e gete ki kantite disel nou konsonmen dan en zour e ki lefe sa i kapab annan lo nou lasante. Kote nou konsonm disel dan lazournen. Annou get tou sa ki nou manze ki kantite disel i annan ladan. Legzanp dan sosis, dan burger, dan chips, dan fromaz. Kan nou manz bann salezon, kan nou azout disel dan manze, lalis i long. Nou osi konnen ki i annan bokou dikton lo disel legzanp, kan ou ganny lavenn redi oubyen kranp, zot dir ki napa ase disel dan lekor, parmi lezot …….. disel i donn lefwa blan.

I kler dapre lasante ki nou pe konsonm tro bokou disel e sa i pa bon pour nou lasante e i kapab detri nou lavi. Lorganizasyon konsonmater enternasyonal in pibliy en dokiman ki averti nou ki nou pe manze a nou prop risk, fodre nou fer atansyon.

Natcof li i pe demann tou konsonmater pour agrandi zot konnesans lo konsonmasyon disel, lir byen bann letiket lo prodwi pour zot war ki kantite disel i annan dan bann prodwi.

Konsonmater nou lavi i depan lo en bon lasante e nou lasante parmi lezot keksoz i depan bokou lo sa ki nou konsonmen e lo sa ki nou manze. Annou diminy lakantite disel ki nou manze pour amelyor nou lasante.

Natcof i osi lans en lapel avek bann prodikter pour zot pli rezonnab dan la kantite ek kalite disel ki zot met dan zot prodwi.

Si disel ti ganny itilize pour prezerv prodwi manze ozordi resers i montre nou ki i pa bon pour lasante.

Paran edik zot zanfan lo konsonmasyon disel e evite aste prodwi ki annan tro disel akoz zot pe met lasante zot zanfan dan risk a en staz tre zenn.

En kontribisyon Natcof

Print