Rankont tradisyonnel pour bann dimoun aze-Prezidan Michel i rann omaz zenerasyon aze


17-November-2012

 

Ansyen Prezidan France Albert Rene i koup son gato a lokazyon son 77enm lanniverser

Sa ti pandan resepsyon tradisyonnel ki fer le 16 Novanm tou le lannen pour bann dimoun aze e ki koensid avek lanniverser ansyen Prezidan France Albert Rene.

Parey labitid, sa lafet ti deroul dan zarden State House, kot bann envite – laplipar bann manm 3enm az – ti’n koste pour swet Msye Rene en bon lanniverser 77-an.

Apard Prezidan Michel, lezot envite ti enkli Madanm Natalie Michel, ansyen Prezidan Rene limenm, ansyen Prezidan James Mancham, bann minis, manm lasanble e lezot o zofisye gouvernman.

Envite pe enterakte avek Prezidan Michel ek Msye Rene

Osi prezan ti envite spesyal Marc Songoire ek Rolly Tambara – sa de otaz Seselwa ki ti ganny libere resaman apre en lannen an kaptivite an Somali.
Letan i ti pe rann omaz bann dimoun aze pour zot kontribisyon anver lasosyete, Prezidan Michel ti dir :

«Nou lazwa i gran pour akeir Prezidan Rene parmi nou. Nou rasanble isi State House toulezan pour rann en temwanyaz vibran tou sa ki nou zenerasyon pli aze in fer pour nou pep. Nou profit sa lokazyon pour selebre lanniverser Prezidan René, sa zonm ki’n touzour ganny dekri konman arsitek devlopman ekonomik e sosyal nou pei. Nou salye son vizyon e nou aplodi li byen for,» Prezidan Michel ti dir.

Prezidan Michel pe adres bann envite kot resepsyon Vandredi


 
Prezidan Michel ti osi servi sa lokazyon pour demann tou bann zenn pour pran enpe letan e koz avek zot vye paran.

«Donn zot lokazyon osi pour eksprim zot, ekout zot konsey. Atraver zot leksperyans, aprann bann leson lavi. En manm nou fanmir ki aze i pa en fardo me plito en kado.  Atraver son konnesans e son leksperyans, nou aprann bann leson lavi ki nou pa kapab trouve dan okenn liv.

Prezidan ek son fiy pandan rankont avek le de ansyen otaz ek zot madanm

 Ozordi alors, ankor enn fwa, nou zwenn ansanm avek lepep Seselwa an antye pour remersye nou zenerasyon pli aze e eksprim zot nou lafeksyon. Nou osi fer zot rapel ki Sesel i la pour zot zis parey zot ti la dan lepase pour nou.»

Prezidan Michel ti anonse ki gouvernman in ankor enn fwa fer provizyon lannen prosen pour donn en logmantasyon 200 roupi tou bann pansyoner.

Prezidan Rene ti koup son gato pandan ki Danielle Denis ti egey li an santan en sanson lanniverser an son loner.

Apre sa ti annan plizyer animasyon mizikal par bann artis lokal tel ki Jean Ally, Shane Farabeau, Joseph Sinon, benn ek danser latroup Tanmi.
 
Guy Poussou, ki ti parmi bann envite, ti osi ganny swete bonn anniverser akoz i ti pe fet son lanniverser anmenmtan ki Prezidan Rene.
 
Pandan ki benn ek latroup Tanmi ti pe fer bann envite degourdi lazanm, bann envite ti kapab al swet Prezidan Rene bon anniverser an personn e pas li zot bann meyer ve.

E zis pour note ki zis avan ki sa selebrasyon ti konmanse, Prezidan Michel ek son fiy Laeticia ti zwenn avek Myse ek Madanm Tambara e Msye ek Madanm Songoire, pour koz avek zot e eksprim zot lakontantman ki sa de msye in retourn se zot sen e sof. I ti en swe personnel Manmzel Laeticia pour rankontre zot.

Print