Levek i dir ki kanser pa ganny koze par move lespri


24-November-2012

Levek Chang-Him dan enn son lanmes spesyal pour lazournen kanserLezot i krwar ki i pa en maladi ki kapab ganny trete dan lopital alors zot rod bann metod tradisyonnel pour zot byen ouswa zot al kot bonnonm dibwa.

Levek French Chang-Him, ki’n pran son retret, ti dir sa avek zournal Nasyon Merkredi apre ki li avek lezot bann manm Lasosyasyon Kanser ti zwenn Madanm Natalie Michel State House dan son kapasite koman Tyermenn Seychelles Children’s Foundation.

Levek Chang-Him ti dir ki kanser i en maladi ki ganny koze par bokou keksoz, e viv en lavi an bonn sante i pli bon prevansyon kont diferan ka kanser.

I ti osi fer remarke ki i vreman enportan ki dimoun i ganny edike lo bann diferan ka kanser pour zot kapab konpran lenportans swiv en ladyet balanse e an bonn sante.

Levek Chang-Him ti azoute ki i enportan pour fer legzersis akoz bann ka obesite pe vin pli komen dan nou sosyete.

Levek ti profite pour enformen ki Lasosyasyon Kanser pou fer en miting zeneral ozordi aparti 9er edmi kot Exiles Club. Pandan sa miting, sa lyen ant Seychelles Children’s Foundation ek Lasosyasyon Kanser pou ganny diskite.

En komite ki konpri bann dimoun ki zot zanfan pe soufer avek kanser ek reprezantan lezot lazans kle parey Lazans Sosyal, Ledikasyon, Lasante e osi bann paran ki’n deside pour donn sipor bann zanfan ki soufer avek sa maladi, pou osi ganny etabli.

Sekreter Lasosyasyon Kanser Josie Michaud-Payet i dir ki personn pa devret per akoz kanser i konsern nou tou.

«Personn pa devret krwar ki zot tousel oubyen izole zis akoz zot ganny kanser.»

«Nou moto i ki ou pa zanmen devret santi ou tousel, nou oule dimoun i konnen ki i nou bi pour pa kit deryer okenn dimoun ki pe soufer avek kanser. Nou pa kapab fer mirak me omwen nou ava esey vwar ki mannyer ou kapab ganny ede,» Madanm Michaud-Payet ti dir

Print