Lasanble Lazenes i aprouv trwa mosyon ki pou benefisye zenn


28-November-2012

Manm Lasanble Lazenes pandan zot sesyon travay Sanmdi

Premye mosyon, prezante par Erol Sophola, ti pe propoze ki minister konsernen i get dan posibilite pour ankouraz bann departman piblik ek sekter prive pour prioritiz plas lanplwa pour bann etidyan pos segonder ki’n deza fer internship dan sa bann landrwa respektiv.

I ti fer resorti ki i annan bokou ki’n ganny fer parey Skill Development Programme par departman lanplwa.

«Alors nou konstate ki en tel pratik a redwir lakantite zenn ki san en lanplwa,» i ti azoute.

Julian Chetty ti loter dezyenm mosyon ki ti pe propoze ki Minister Ledikasyon an kolaborasyon avek Konsey Nasyonal pour Spor, i travay an etrwat kolaborasyon lo en progranm ki a entegre plis zanfan lekol primer ek segonder pour aprann naze.

I ti dir ki bann konpetisyon enterskoler i ava vin pli enteresan e bann zenn a byen prepare pour konpetisyon enternasyonal ki ganny organize.

Trwazyenm mosyon ti ganny prezante par Mervin Malbrook ki ti pe demande ki minister responsab pour spor ek lezot partener i get dan posibilite pour ranforsi lavites pour aranz bann fasilite sportif ki’n andomaze lo bann zil pros.

I ti dir ki sa a ede dan devlopman bann zenn ki praktik spor e elev latmosfer pour vin pli vivan lo bann zil.

Apre ki bann mosyon ti ganny segonde e bann manm ti fer zot lentervansyon, sa trwa mosyon ti ganny aprouve.

Print