Mesaz Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal David Pierre-‘Progre ki’n ganny fer i devret ranforsi nou determinasyon pour kree en Sesel san Sida’


01-December-2012

Msye Pierre

«Depi sa premye Lazournen Mondyal Sida an 1988 letan Lorganizasyon Mondyal pour Lasante ti demann larestan lemonn pour met zefor ansanm pour kapab konbat sa maladi, Sida in vin sa maladi ki’n anmenn bann gran defi pour lemonn medikal osi byen ki pour limanite limenm.

«En lepok, laplipar ka ti konsantre dan en sel kwen lemonn, me ozordi Sida in globalize e Sesel pa’n ganny eparnye li osi. Avan Sida ti plis parmi bann zonm me ozordi in egalman propaze parmi bann madanm, bann adolesan e menm zanfan. Sesel pa en leksepsyon.

«Me ozordi toudmenm, lemonn in fer bann gran pa devan an relasyon avek sa gran defi, sirtou an sa ki konsern akse iniversel pour prevansyon ek tretman. Malgre ki bokou isi Sesel in ganny fer, nou ankor pe fer fas avek bokou defi, parmi se pour nou kapab mentenir sa bon leadership ki nou’n demontre o kour bann lannen ki’n pase, pour mentenir progre e pour akseler aksyon lo nivo nasyonal.

«Anplis, isi Sesel nou ankor annan bann defayans an sa ki konsern resours pour Sida. I ankor annan stigmatizasyon, e malerezman parfwa antre nou menm, i ankor annan diskriminasyon kont bann dimoun ki pe viv avek sa maladi oubyen sa viris.

«Mon oule profite pour lans en lapel avek tou Seselwa pour nou  dir ‘NON’ a okenn form diskriminasyon kont bann ki’n ganny enfekte. Tou Seselwa ki pe viv avek sa maladi i bezwen tou nou sipor. Alor annou nou tou pran sa lazournen ozordi pour fer en refleksyon profon lo ki fason nou pou mye kapab montre konpasyon e lanmour pour bann ki’n ganny enfekte. Nou tou nou annan en rol pour zwe e sikse nou lager kont Sida i depan lo nou.

«Mon konvenki ki sa progre ki’n ganny fer i devret ranforsi nou determinasyon pour kree en Sesel san Sida, e byensir nou kapab konkerir Sida atraver bann pli gran komitman e solidarite sorti kot nou tou.  Mersi. »

Print