Dimoun aze i diskit zot rol dan renesans sosyal e moral


03-December-2012

Minis Meriton pe adres lodyans pandan louvertir sa seminar

Sa seminar, ki ti deroul anba tenm Pran Bann Loportinite, Fer en Diferans ti fer kot sant Konferans Enternasyonal anvil.

Se Minis responsab pour Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor Vincent Meriton ki ti lans bann refleksyon kot sa seminar apre ki Madanm Antoinette Savy, responsab klib 3enm-az Takamaka, ti’n fer en refleksyon e lapriyer pour demar sa lazournen.

Sekreter prensipal pour Zafer Sosyal Madanm Linda William-Melanie, Reveran Anglikan Daniel Kallee ti osi fer prezantasyon.

Prezantasyon par Reveran Kallee lo spirityalite ti demar sesyon louvertir sa seminar.

Per Kallee i osi diriz en lorganizasyon ki apel ‘Nou La Pour Ou’ ki travay avek bann zenn dan difikilte ki ganny sispann lekol, bann manman tousle, parmi lezot ankor.

Per Kallee ti konsantre son refleksyon lo sa lobzektif dan Plan Daksyon Nasyonal lo Renesans Sosyal  ki annan pour fer avek lafanmir.

«Tou keksoz ki annan pour fer avek moralite e spirityalite i annan pour fer avek lafanmir,» Per Kalllee ti fer resorti.

E la i ti anmenn tou sa ki ti prezan pour fer en refleksyon lo bann problenm sosyal ki sosyete pe fer fas avek.

Sa i enkli dezentegrasyon bann fanmir akoz labi sibstans, problenm ekonomik, fanmir ki napa okenn bi e lanbisyon, aktivite seksyel boner par bann zanfan, lenflians negativ medya e lezot ankor.

I dir ki i annan en gran nesesite pour bann fanmir repozisyonn zot.

«In ler pour nou deside ki kalite fanmir ki nou anvi e defini bann norm dan sosyete,» Per Kallee ti fer resorti.

A sa pwen i ti tous enpe lo bann kalite fanmir ki annan dan sosyete Seselwa ozordi e la i ti demann bann dimoun aze pour fer resorti sa ki zot panse lo sa bann keksoz ki pe detri nou bann fanmir e dir kwa ki pli meyer fason pour adres sa bann problenm pour kapab redres bann fanmir.

I ti fer resorti bann problenm tel ki dezord dan bann fanmir kot maryaz i frazil avek dan bokou ka mank langazman serye, vyolans domestik, vyol, lenses, labi ekonomik e arselman seksyel dan fanmir parmi lezot.

Per Kallee ti fer resorti ki bann dimoun aze avek tou zot sazes zot annan bokou pour partaze.
I ti fer remarke ki dapre li «bann legliz pa pe fer ase e pa pe met ledwa kot i fodre». I ti dir i swete ki bann legliz i zwenn ansanm dan en konsey kretyen.

Lo son kote Minis Meriton ti fer remarke ki depi ki son minister in konmans en seri rankont an Oktob avek bann akter sorti dan diferan kous sosyete, i kler ki bann zofisye zot bezwen al lo teren kot tou keksoz i deroule pour vwar realite bann keksoz e sityasyon ki dan biro zot zis tande.

I ti osi fer resorti ki atraver bann lekol zot in arive dekouver bokou keksoz e realite sityasyon bann fanmir ozordi.

A sa pwen i ti dir ki i annan en nesesite pour travay avek bann legliz pour rod fason pour relev ledikasyon relizyez dan bann lekol.

«Bann legliz zot annan ase resours pour fer en diferans e nou bezwen travay avek Konsey Enter-relizye pour fer keksoz arive,» Minis meriton ti dir.

Print