Mesaz Minis Vincent Meriton alokazyon Lazournen Enternasyonal Volontarya-‘Vin devan e ofer sa ki nou kapab kontribye pour fer en diferans pozitiv dan lavi lezot’


05-December-2012

Minis Meriton«Lannen pase, Sesel ti konmans bann demars pour en revolisyon sosyal avek lansman linisyativ renesans sosyal par Prezidan James Michel. Depi sa nou’n travers en parkour atraver en seri dyalog ek konsiltasyon ki’n abouti dan en plan nasyonal renesans sosyal ki donn nou direksyon ver en nouvo Sesel.

«Sikse progranm renesans sosyal i depann an pli gran parti lo volontarya. Nou bezwen volonter, dimoun ki pare pour donn en koudmen sa ki’n tonbe pour remet zot lo zot lipye. Nou bezwen volonter pour anpes tonbe sa bann ki’n ariv obor presipis. Nou bezwen volonter pour form en lankadreman ki a permet bann ki pe viv en lavi normal kontinyen viv byen.

«Nou annan en kantite dimoun dan lasosyete ki ranpli avek leksperyans, konpasyon ek zenerozite ki anvi donn en pe zot letan pour fer ladiferans dan lavi enn zot frer ou ser ki’n viktim oubyen ki kapab vin viktim bann fleo sosyal. I osi annan bann ki byen ekipe pour siport lafanmir pour epanouir e ranforsi labaz nou sosyete.

«Toulezour nou vwar bann dimoun konpetan ki ankor byen for pe pran zot retret apre plizyer lannen dan lanplwa. Sa se bann resours presye ki nou kapab servi pour akonpli sa travay nob ki nou annan devan nou.

«Selebre volontarya! Sa i donn nou lokazyon pour salye zefor e dir mersi sa plizyer mil dimoun dan LUNGOS, bann legliz, bann mouvman sportif, dan bann mouvman distrik ki donn zot sipor san kondisyon pour anmenn en sanzman dan lavi serten endividi, lafanmir oubyen lakominote.

«En lot fason selebre volontarya se vin devan e ofer sa ki nou kapab kontribye pour fer en diferans pozitiv dan lavi lezot. Volonter i enplike dan pratikman tou laspe servis dan tou domenn lavi imen.

«Volontarya i enplik bokou plis ki zis bann volonter ki lo teren. I osi annan en larme bann endividi ki bezwen kordin travay, donn lantrennman e asir plizyer laspe lozistik bann mouvman volonter. I enportan fer zot rapel ki lespri volontarya i ganny ranforsi par zot e nou dir zot osi en gro mersi.

«Sikse tou sa ki nou fer i depann lo bon kordinasyon tou nou bann mouvman volonter e nou bann lider dan lakominote. Nou pa pou zanmen ase dir zot mersi pour zot bonte, bonn volonte ek limanite. Mersi e bonn fet.»

Print