Klib resers Arsiv Nasyonal i rekonpans bann gannyan konpetisyon


22-December-2012

Gannyan konpetisyon dan en portre souvenir avek bann envite

Sa ti deroul kot Arsiv Nasyonal, ki sitye dan batiman Bibliotek Nasyonal.
Kilb resers Arsiv Nasyonal ti lanse ofisyelman le 24 Out sa lannen, e son rol mazer se pour ede anpes zanfan lekol tonm dan move lenfliyans par donn zot bann alternativ edikasyonnel ki osi enteresan pour angaz zot ladan pandan vakans.

En total 50 etidyan in anrezistre pour sa klib, e proze ki’n ganny swazir sa lannen i «Listwar mon fanmir». En trantenn proze in ganny prezante par bann ki’n pran par, e en tim manm ziri ti swazir bann ki pli meyer.

E dan seremoni ki ti fer yer bomaten, bann zanfan ti resevwar zot pri dan trwa kategori dan prezans konseye spesyal dan Departman Kiltir Raymonde Onezime, sef egzekitif Konsey Nasyonal pour Lar Jimmy Savy, parmi lezot envite.

Premye pri dan kategori 10 a 12-an ti al pour Carlos Andre. Dan kategori 13 a 15-an, sete Shamira Sally ki ti ranport premye pri, e dan kategori 16 a 18-an, premye pri ti al pour Sheryl Crea.
Ti osi annan pri konsolasyon pour tou bann etidyan ki ti’n pran par dan sa konpetisyon, e zot ti ganny randevou pour 2013 pour prosen konpetisyon.

Dan son ladres pour sa lokazyon, Manmzel Onezime ti dir ki se par bann tel proze ki nou bann zenn Seselwa i ganny sans pour anrisir zot konnesans istorik, kiltirel e zeneral pour zot prop devlopman akademik e endividyel.

«Sa premye group zenn ki’n anrezistre sa lannen in demontre bokou lentere dan sa linisyativ. Laplipar zot in met bokou zefor e zot in tre aktiv pour arive prezant zot travay malgre ki zot in ganny zis selman de vakans pour devlop zot proze,» i ti dir.

«Kiltir e listwar i enportan dan lavi, e se pour sa rezon ki bann zanfan ozordi pe ganny ankouraze par sa seremoni pour zot kontinyen montre plis lentere anver sa bann tel pratik.»

Tou bann envite ti apre ganny sans admir bann diferan proze ki ti’n ganny mete konman en pti legzibisyon dan lasal.

Print