Street party pou gou menm sa lannen


28-December-2012

Organizater sa gran manifestasyon pour sa lannen, Basil Bouchereau, in dir ki pou annan bokou lanmizik, sanson ek ladans animen par benn Laflanm ek Relation. Bann santer popiler tel parey Ion Kid, Champion parmi plizyer lezot ankor osi byen ki serten DJ pou osi la pour met lanbyans, egey dimoun, e fer countdown pour nouvo lannen 2013.

Msye Bouchereau i dir tou bann aktivite pou deroul dan car park Stad Popiler otour en stage e kot pou osi annan plizyer stòl ki pou vann manze, rafresisman ek lezot keksoz ankor parey labitid.

Pour ki sa levennman i en sikse Msye Bouchereau i dir pou osi annan plizyer sirpriz e sa i pe les dimoun ki desann vin dekouver pour zot menm.

Parey tou le-z-an bann organizater pe ekspekte en gran kantite dimoun sorti enpe partou dan bann distrik desann anvil pour vin dir adye 2012 e swet byenveni 2013.

«Piblik pa pou dezapwente akoz lanbyans pou annan e parey tou le-z-an, i pou gou menm,» Msye Bouchereau i dir. 

Print