Tenm nasyonal ‘Travay Dir Pour Nou Sesel’ in atenn son lobzektif


31-December-2012

« Sa lobzektif in ganny atenn, » Minis Dezinyen Vincent Meriton, ki’n responsab komite tenm Logo tenm nasyonal pour sa lannennasyonal pour sa lannen, in dir.

Fodre dir ki letan i ti lans tenm pour 2012, Prezidan James Michel ti dir ki lavenir sa Nouvo Sesel ki nou anvi wvar pou depan lo travay dir sak endividi e group, lo ledikasyon, bann bon valer moral, sosyal e spirityel ki nou donn e enkilke dan nou zanfan ek nou bann zenn.
La ki lannen pe terminen Minis Meriton, ki osi responsab Minister Zafer Sosyal, Devlopman Kominoter ek Spor, i dir ki:

«Sa tenm in reisi met an valer bann laspe enportan ki nou bezwen pour devlopman pei. Parmi sa bann laspe se travay. Pa zis travay pour le mo dir travay me travay pour kapab pran ka ek bezwen personnel, pour sonny fanmir ek zanfan e osi pour reponn bann bezwen sosyal parey lakaz ek lezot.»

Msye Meriton i dir sa tenm in osi met lanfaz non pa zis lo travay me travay dir, lanvi pour debrouye, donn tou avek determinasyon pour kapab fer en diferans – dan landrwa travay, dan kominote dan en fason direk ou endirek.

Minis Meriton pe adres envite kot lansman ofisyel tenm nasyonal pour sa lannen

Lannen pe fini e in enn avek bokou defi me mon kwar ki popilasyon in reponn bann lekspektasyon ki sosyete ti’n met devan,» Minis Meriton i dir.

In fer remarke ki tou bann lorganizasyon ki’n kontribye dan diferan domenn parey lasante, lanvironnman, kiltir ek lezot atraver tou bann progranm ek servis, portouvert ki zot in organize, zot in klerman demontre nesesite ki nou bezwen travay dir pour atenn bann lobzektiv ki nou anvi.

En lot laspe ki Msye Meriton i dir in osi ganny fer resorti pandan bann aktivite se kestyon profesyonalizm e lefe  ki formasyon ek latrennman bann travayer i fer bokou diferans dan fason ki zot fer keksoz.

I ti fer remarke ki dan sa monn kot teknolozi lenformasyon i tre enportan, larive kab soumaren kot nou sa lannen i ekspekte anmenn travay e lavi lo en lot nivo e nou bezwen kapab zer byen nou lazournen travay e latas ki nou annan.

«Nou bezwen kapab think fast e fer bann keksoz smart,» Minis Meriton i eksplike.
«Se pour sa alor ki profesyonalizm e konpetans travayer i enportan e sa in ganny fer resorti toudilon lannen,» Minis Meriton i dir.

I ti azoute ki menm si tenm nasyonal i sanze sak lannen i krwar relevans tenm sa lannen pou reste pour lannen prosenn e lezot lannen alavenir.

«Nou kapab dir nou’n fer en diferans e sa pou kontinyen,» Msye Meriton i fer resorti.
An sa ki konsern partisipasyon lamas dan bann aktivite ki ti organize otour sa tenm, Minis Meriton i dir dimoun in montre bokou lentere.

«Seselwa i kontan ler i annan bann levennman pour zot aport zot sipor me tenm pa devret tourn otour zis bann levennman akoz i en keksoz ki konstan toudilon lannen kot i vin en fason viv e en fason fer,» Minis Meriton i dir.

Laspe travay dir dan kanpanny renesans sosyal

Sa laspe travay dir i osi santral dan kanpany renesans sosyal. Moto pour renesans sosyal i ‘Respe, Responsabilite e Travay Dir’ – 3 valer tre enportan ki’n ganny fer resorti tre for pandan sa kanpanny.

En performans kot sa seremoni pour demontre lenportans travay dir

Minis in dir pandan bann rankont e travay ki’n deroule sa lannen dan kad sa kanpanny in vwar ki dan kominote i annan en volonte -- sirtou lo kote bann sosyete sivil ek bann legliz -- pour travay e ed dimoun ki’n tonbe e i annan en volonte pour anmenn bann zenn ansanm pour sosyalize e aprann bann bon valer.

«Tousala i met an valer laspe travay me dan sa kote en travay volonter ki napa en kou ki al avek me en valer inestimab ki pe ede batir lape ek stabilite ki ganny menase san kontribisyon sa bann dimoun e lorganizasyon,» minis i dir.

I ti azoute ki tou bann groupman parey lasosyasyon paran/ansennyan, konsey lekol, bann taskforce distrik zot tou zot pe travay pour kapab adres bann defi ki annan pour fer avek bann malez sosyal ki kapab pe afekte bann zenn kot lekol e dan kominote.

An 2013 minister pou travay pli pre avek bann mouvman dan kominote
Komansman lannen 2013 Departman Zafer Sosyal ek son bann partener pou entansifye son zefor pour travay ansanm avek bann group dan kominote ki deza pe fer en travay remarkab sakenn dan son fason, minis in dir.

«Nou bezwen zwenn avek legliz, lekol, laik, responsab groupman ek ledikasyon fanmir, regroupman zenn dan legliz parey Youth e Couple for Christ ki annan sa volonte pour ede. Zot pou bann volonter ki pou ed minister rezourd serten problenm ki ganny idantifye,» minis in dir.

Minis in osi fer remarke  ki nou pou bezwen sa bann dimoun akoz en administrater distrik oubyen en travayer sosyal tousel pa pou reisi adres tou bann ka ki arive.

«Nou oule fer en diferans e tenm nasyonal e proze renesans sosyal pou selman fer sans ler zot tous dimoun la kot i vreman annan bezwen pour fer en diferans,» Msye Meriton ti azoute.

«Sa bann mouvman pe deza fer bokou keksoz me nou bezwen travay ansanm avek zot dan en fason pli kordinen e pli sible pour kapab diriz bann aksyon ver dimoun ki vreman pli bezwen pour ki sa a permet nou kapab evalye e mezir progre konportman sosyal apre enpe letan», Minis Meriton ti dir.

M-A. L.

Print