‘Mon pou kontinyen travay dir pour nou pei Sesel’-Mesaz Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, David Pierre, alokazyon Nouvo Lannen 2013


03-January-2013

Msye Pierre

 Menm si mon kontan pour bann ki’n fer sikse pandan lannen 2012, mon rekonnet ki lamazorite Seselwa in vwar li difisil pour zot kapab elev zot nivo antan ki 2012 in en lannen tre difisil dan konteks sityasyon ekonomik Sesel.

«Komansman lannen 2013, alor, i devret anmenn avek li en loportinite pour nou tou fer en refleksyon profon lo nou lavi osi byen ki pour nou fer bann nouvo rezolisyon e pour nou tourn en nouvo paz.

«Tradisyonnelman, i sa moman pour sakenn de nou souliny nou lakonplisman osi byen ki nou dezapwentman.

  I sa moman pour sakenn de nou fer en refleksyon profon lo kote ki nou pa’n reisi an 2012 e akoz ki nou pa’n reisi.

  I sa moman pour sak Seselwa fer en refleksyon lo bann lekspektasyon ki nou pa’n kapab ranpli an 2012 e get le fitir avek loptimizm e bokou kouraz.

«Komansman lannen 2013 i devret donn sakenn de nou sa loportinite pour nou egzamin nou prop lavi, nou lanbisyon e nou komitman pour nou amelyor nou lavi personnel e anmenmtan i donn nou sa loportinite pour nou vwar ki kalite kontribisyon ki nou anvizaze fer pandan lannen 2013 ver nou fanmir, nou landrwa travay, nou kominote e ver nou pei.

«E pour sak Seselwa ki’n fer bann rezolisyon personnel mon ofer zot mon lankourazman.

Zis parey ki sakenn de nou in pran komansman lannen pour fer en evaliasyon lo kwa ki zot in kapab akonpli an 2012, i egalman enportan pour sakenn de nou fer en refleksyon lo koman nou pei pe fer.

 «Dan sa konteks, si nou dir ki 2012 in anmenn bokou defi pour mwan i vedir ki nou pe korekteman koz lo larealite lavi la mazorite nou pep pandan lannen 2012.

 Letan ki nou pe al konmans en nouvo lannen i kler ki i annan en kantite ki kapab ganny fer pour amelyor lavi e prospect tou bann ki viv, travay e envestir dan Sesel.

«Lannen 2012 in en lannen ki’n dir akoz Seselwa in fer fas avek bann gran logmantasyon dan bann komodite e servis de baz, e lannen 2013 pa paret pli prometan.
 
 I pour en lot lannen kot ankor Seselwa pou ganny demande pour fer sakrifis e alor mon pe pran mon mesaz lannen koman en lot loportinite pour eko santiman lensertitid Seselwa an relasyon avek bann logmantasyon ki nou ekspekte vwar an 2013 lo bann komodite e servis esansyel tel ki gas ek elektrisite.

 Dan sa laliny e lo non sa pep, mon oule lans en lapel avek gouvernman pour vwar e fer tou sa ki kapab ganny fer, e travay pli dir pour soulaz bann soufrans ki pou vin avek bann tel logmantasyon.

«I mon swe personnel ki pandan lannen 2013 mon ekspekte ki gouvernmen i a komans delivre plis lo bann plan konkret ki a ede ankouraz lenvestisman, enspir konfidans dan Sesel e elev nivo lavi tou Seselwa.

«Seselwa in touzour en nasyon avek bann gran kapabilite.

 Dan sa nouvo lannen nou devret nou tou met nou kapabilite an perspektiv e travay pour nou reisir osi byen ki pour nou pei reisir.

 Me pour nou akonpli sa i pou enportan ki gouvernman i rod fason pli entelizan e efikas pour redres bann defi ki pei i fer fas avek.

«Mwan mon pou kontinyen travay dir pour ede konstrir en Sesel demokratik, transparan e prosper pour tou Seselwa.
«Mon swet tou Seselwa bonn sante, kouraz, boner e prosperite pandan lannen 2013.
Mersi.»

Print