Lenspeksyon rezis voter in konmanse dan tou distrik


15-January-2013

 

En voter dan distrik Mont Buxton pe vin verifye son non lo rezis Lendi

Lanrezistreman voter pour 2013 pou ale ziska Zedi le 31 Zanvye dan tou distrik lo Mahé, Praslin ek La Digue.

Manm piblik i kapab al verifye rezis voter dan zot distrik respektiv e fer lezot tranzaksyon depi 3er apremidi ziska 6er diswar pandan lasemenn (Lendi a Vandredi), e ant 10er bomaten ek 2er apremidi pandan wikenn (Sanmdi ek Dimans).

Depi Lendi le 28 Zanvye siska Zedi le 31 Zanvye, biro lanrezistreman pou ouver zis pour bann obzeksyon selman.

 Sa bann biro pou ouver depi 3er ziska 6er apremidi.

Biro Komisyon Elektoral, Aarti Building, lofis nimero 203, Mont Fleuri i osi ouver depi Lendi le 14 Zanvye e pou rester ouver ziska Zedi le 31 Zanvye pour dimoun tou distrik kapab al verifye zot non lo lalis depi 10er bomaten ziska midi e depi 1er apremidi ziska 6er diswar pandan lasemenn.

Dan wikenn sa biro pou ouver pour lanrezistreman depi 10er bomaten ziska 2er apremidi.

Manm pibilik i ganny enformen ki sa stasyon kot Biro Komisyon Elektoral, Aarti Building, i rezerve pour lenspeksyon selman. Tou bann ka obzeksyon i bezwen ganny fer dan bann distrik kot bann voter i reste.

Dapre lalwa, en dimoun i kalifye pour anrezistre konman en voter si i annan 18-an e plis; si i pou ganny 18-an nenport zour pandan en peryod 15 mwan ant le premye Zanvye 2013 e le 31 Mars 2014; si i reste dan en sirkonskripsyon elektoral; si i pa’n anrezistre konman en voter dan en lot distrik; si i pa’n ganny diskalifye pour anrezistre konman en voter dan okenn eleksyon; si i pa pe servi en santans prizon enpoze par en lakour Seychelles pour en peryod sis (6) mwan ou plis; si i pa’n ganny deklare ofisyelman par en lakour Seychelles konmkwa ki i fou ouswa detenir pour en lofans kriminel.

Bann ki’n sanz zot non par maryaz, divors ou otreman e osi bann ki’n sanz zot ladres pou bezwen al fer demann pour rektifye sa bann sanzman lo rezis voter zot distrik. Bann dimoun ki’n sanz zot non, i esansyel ki zot anmenn sertifika orizinal e osi en fotokopi sa menm dokiman.

Manm piblik i ganny rapel ki fodre zot anmenn zot kart idantite nasyonal avek zot ler zot al verifye lalis voter.

I tre enportan ki bann zofisye lanrezistreman i resevwar lenformasyon korek sorti kot bann ki pe enspekte lalis voter.

I en lofans pour donn fo lenformasyon pandan prosedir lanrezistreman. Lenformasyon egzakt i ede pour prodwir en lalis voter ki kredib.

Sak sitwayen Sesel ki kalifye i devret al tyek son non lo lalis voter akoz sa legzersis i en provizyon legal “Lalwa Elektoral Seychelles” e i devret ganny fer dan konmansman sak lannen.
Zofisye lanrezistreman i donn sak dimoun ki vin verifye zot non lo lalis en sertifika lenspeksyon.

Bann landrwa kot lanrezistreman pe fer i swivan:

Anse Aux Pins (lekol Anse Aux Pins); Anse Boileau (sant kominter Anse Boileau); Anse Etoile (sant kominter Anse Etoile); Anse Royale (lekol segonder Anse Royale, kordgard Anse Royale);

 Au Cap (legliz Pointe Au Sel, Lenstiti Kreol, St Joseph); Baie Lazare (lakres Baie Lazare); Baie Ste Anne (sant kominter Baie Ste Anne); Beau Vallon (lakres Beau Vallon);

 Bel Air (sant kominter Bel Air); Bel Ombre (sant kominter Bel Ombre); Cascade (sant kominter Cascade); English River (lekol English River); Glacis (lofis administrater distrik Glacis office, Sant Reabilitasyon North East Point);

 Grand Anse Mahe (lekol Grand Anse Mahe, lekol La Misère); Grand Anse Praslin (sant kominter Grand Anse Praslin);

Inner Islands (lofis administrater dristik La Digue office); Les Mamelles (sant kominter Les Mamelles); Mont Buxton (lekol La Rosière); Mont Fleuri (Faakilte Ledikasyon – ansyen NIE);

 Plaisance (lofis administrater distrik Plaisance); Point Larue (lakres Pointe Larue); Port Glaud (lekol Port Glaud); Roche Caïman (sant kominter Roche Caïman); St Louis (lekol Belonie – ansyen St John Bosco); Takamaka (lofis administrater distrik Takamaka).
Tou rezyon elektoral (Aarti Building, lasanm 203, Mont Fleuri).

Print