Departman risk ek dezas i met li azour avek sitiasyon movetan


28-January-2013

Reprezantan bann diferan lazans pandan miting avek zofisye DRDM Vandredi

Reprezantan bann lazans konsernen tel parey PUC, Lakrwa Rouz, Lazans tenny dife, lapolis, servis meteorolozi, Departman Lanvironnman ek Departman Kominoter parmi lezot, tou ti la dan sa miting Vandredi apremidi kot biro DRDM, Mont Fleuri.

Direkter Zeneral bann loperasyon kot DRDM, Msye Paul Labaleine, ti dir apre sa rankont ki i enportan ki tou bann lazans konsernen i kontinyen rankontre pour met zot azour lo bann prosedir an ka okenn sitiasyon dirzans i devlope dan bann peryod movetan parey.

I dir ki pandan bann rankont parey diskisyon i deroul otour bann diferan taktik loperasyon, aksyon ki pou pran e ki mannyer pour pli byen prepare e adres bann sitiasyon dirzans dan kad okenn evantyalite e sa an servan resours ki annan.

Lo son kote, Msye Vincent Amelie, en zofisye sinyor kot biro meteorolozi, ti fer remarke ki wikenn letan i  ekspekte parey semenn ki’n pase avek lapli ki kapab tonm for tanzantan.

Lo size en depresyon ki ti pe formen dan sid was Losean Endyen e ki ti annan posibilite afekte nou avek gro lapli ver komansman sa semenn, Msye Amelie ti plitar konfirmen lo televizyon SBC ki sa depresyon in montre siny ki i ti pe elwanny nou rezyon e donk ti napa okenn risk afekte nou.

I ti toudmenm dir i bon ki manm piblik i okouran ki pe pase e prepar zot pour okenn evantyalite.

Msye Labaleine ti osi profite pour lans ankor lapel avek dimoun pour pran bokou prekosyon kot lakour.

«Posibilite dega koze par gro lapli i la akoz nou dan sezon lapli alor i bon ki tou dimoun i pran son responsabilite kot son lakour avan lapli e pa les dega arive apre pour pas zot responsabilite lo lezot dimoun ek lotorite,» Msye Labaleine ti dir.

I dir i bon zet en koudey deryer lakaz, koup bann pye dibya, debous bann rigol ek dren e asire zot annan omwen en tors ek labouzi ki zot pou bezwen si kouran i koupe.

Print