Lasosyasyon pour Promosyon Fanmir Solid-En latelye pour bann koup ki pa ankor marye i demar aktivite pour sa lannen


02-February-2013

En sesyon pour bann koup ki pa ankor marye

Sa 2 zour sesyon pe organize par Lasosyasyon pour Promosyon Fanmir Solid e pe deroul Anse Aux Pins menm.

Parmi son bann diferan lobzektiv se pour ed sa bann koup ki pe viv ansanm -- serten pour plizyer lannen san okenn preparasyon -- apresye pli byen valer vre langazman dan en relasyon, agrandi zot konnesans ek abilite pour viv en lavi koup kot i annan plis larmoni ek respe ki a permet zot relasyon dire.

«Souvan en zonm ek en fanm zot zis deside viv ansanm san okenn gran preparasyon ek konnesans lo zot responsabilite dan sa relasyon, san konnen ki mannyer pour respe e tret kanmarad, ki rol sakenn zot dan sa relasyon e sa i fer ki souvan zot aksyon e reaksyon i lakoz problenm serye dan zot relasyon koup e menm avek zot zanfan,» sef egzekitif Lasosyasyon pour Promosyon Fanmir Solid, Madanm Rosy Denis, ki osi enn parmi bann edikater bann latelye parey, in dir sa semenn.

Madanm Denis i dir ki bann latelye koumsa i ganny organize swivan bezwen ki lasosyasyon i dekouver letan i travay avek bann dimoun ki pe viv an menaz e ki vin rod led akoz serten problenm dan zot relasyon.

«Pour ede ki dan lasosyete nou annan bann fanmir ki pli solid pour kapab pli byen elve e ankadre bann zanfan pour ki plitar zot vin bann bon sitwayen, nou bezwen kontinyen entansifye nou zefor pour donn bann koup serten konnesans, ledikasyon e bann bon valer lo fason viv akoz se la kot tou keksoz i komanse,» Madanm Denis ti fer resorti.

Madanm Denis ti osi dir ki lanfaz i ganny mete lo kote spirityel relasyon koup ek fanmir.
«I enportan ki bann koup i met Bon Dye dan zot lavi e dan tou sa ki zot fer e sa bann sesyon pou osi ed zot reflesir lo zot lavi e dekouver ki plan Bon Dye pour sakenn zot,» Madanm Denis ti azoute.

Plizyer topik parey ki mannyer ou ekoute e apresye kanmarad, koman pour fer fas ek konfli, nesesite pour pas letan ansanm, koman pour fer bidze lafanmir e kontribisyon sakenn, parmi lezot ankor.

Madanm Denis i dir pandan sa lannen lasosyasyon pou osi annan bann sesyon avek bann zonm.

«Dan bokou ka se bann madanm ki vin devan pour rod led e bann zonm zot tant pour reste alekar me dan sa moman kot lasosyete pe demann en renesans moral e sosyal, nou krwar ki bann zonm zot devret zwe pli byen zot rol dan bann fanmir pour donn sipor bann madanm pour elve bann zanfan,» Madanm Denis ti fer remarke.

Antretan sa lasosyasyon i touzour pe ofer konsey pour bann koup ek lezot dimoun ki bezwen led, gidans ek sipor dan zot relasyon. Me sa i ganny fer lo en baz lapwentman.

Nimero pour kontakte pour ganny en lapwentman i 4225300 oubyen 2522300.

M-A. L

Print