La ou sans pour montre ou talan konman en akter, santer ou danser


09-February-2013

Si ou krwar ou en bon akter, ou kapab sante oubyen danse la i ou sans pour met ou bann talan deor

Komite ki pe organiz selebrasyon pour Lafet Nasyonal pe fer en odisyon zeneral Merkredi le 13 Fevriye zisteman pour swazir dimoun avek nenport sa bann kalite talan. Sa odisyon pou deroul kot Sant Konferans Enternasyonal apartir 4er edmi apremidi.

Rezon par deryer en tel demars pour rod akter, santer ou danser se akoz parmi bann aktivite ki komite Lafet Nasyonal pe organize sa lannen i en gran pyes teat mizikal e pour sa i pou bezwen plizyer dimoun avek sa bann kalite talan.

Meter ansenn sa pyes, santer e mizisyen Seselwa tre renonmen Patrick Victor in dir dan en antretyen sa semenn ki  komite pe fer sa odisyon pour donn sans plis nouvo dimoun pour vin devan e fer piblik dekouver e konn zot.

«Tou akter, santer ek danser ki deza popiler, zot osi si zot anvi ganny konsidere pour en rol dan sa pyes zot bezwen fer sa odisyon e sa i pour rezon plis fairness ek transparans,» Patrick ti fer resorti.

An sa ki konsern sa pyes limenm ki ziska prezan pa ankor ganny en tit, Patrick i dir i baze lo en maryaz Seselwa .En madanm ki  ti’n al reste aletranze pour en kantite lannen aprezan pe retournen pour vin fer maryaz son fiy isi Sesel avek en Seselwa.

Se granpapa sa zenn fiy, Joseph mye koni koman Pa Jo, ki pe rakonte ki mannyer tou sa bann preparasyon pour sa maryaz ti pase.

Fodre dir ki letan i pe fer son rakontaz, sa msye, ki en fakter par profesyon, i osi de tanzantan fer rapel son prop maryaz avek son madanm Anne-Marie ki li i en ansennyan par profesyon. Sa lepok letan i ti anmoure ti zis apre lager e i ti’n fek retournen sorti Tobrouk, son mouswar dan son likou e ti napa konman li.

Sa 2 zans sakenn avek  zot profesyon tre nob sa lepok ki ti permet zot zwenn e konn bokou dimoun i fer ki zot annan bokou keksoz pour koz lo la e plizyer anekdot pour partaze e tousala i deroul atraver bann senn ek senaryo parfwa ranpli avek limour.

«Sak sa bann senn e senaryo ki zot evoke i dan en konversasyon ou lezot form lekspresyon kot bann motif pour sanson ek ladans ki al avek i sorti,» Patrick i dir.
 
Patrick ti osi fer remarke ki sa pyes pou enkli bann moman e morso pirman tradisyonnel kot pou annan romans ek lezot ladans e osi sanson ek ladans dan stil pli modern.

Bann diferan senn ki montre levolisyon dan fason Seselwa ti  viv e selebre bann diferan lafet e levennman pou osi sorti for dan sa pyes e fodre fer remarke ki bann fason abiye e pennyen ki osi al avek pou osi ganny demontre.

«An gro bi en tel pyes  se pour permet  dimoun dekouver diferan letap levolisyon sosyete Seselwa. I annan bokou keksoz ki nou’n viv e eksperyanse ki petet i annan nou hi’n oubliye e  bokou ki pli zenn pa konnen e sa pyes pou permet nou redekouver tousala,» Patrick ti dir.

Patrick ti azoute ki sa pyes ki pou al pour 2 erdtan pou permet lodyans reviv bann moman eksitan e osi komik nou pase.
Apre odisyon pour swazir bann dimoun neseser (anviron en 30enn) pour sa pyes, Patrick i dir repetisyon i ekspekte komanse boner mwan prosen.

M-A. L.

Print