Lafwar ek legzibisyon i promot tenm nasyonal


16-February-2013

Sa i en lafwar ek legzibisyon i en loportinite pour piblik ganny plis lenformasyon lo bann diferan servis ki Minister Lanplwa ek Devlopman Resours Imen i ofer e osi fer laplikasyon pour ganny en lanplwa.

Seremoni louvertir ti deroul dan prezans Vis-Prezidan Danny Faure, Minis Dezinyen Vincent Meriton, lezot minis, manm kor diplomatik ek lezot envite. Osi prezan ti en gran nonm zanfan lekol.

Se Minis pour Lanplwa ek Devlopman Resours Imen Idith Alexander ki ti ofisyelman ouver sa lafwar kot i ti dir ki in annan en gran progresyon dan devlopman ekonomik Sesel, me ki sa in ozordi fer ki i annan en pli gran demann pour travayer.

«Nou rikord i montre ki lamazorite dimoun ki san en lanplwa se bann zenn e bokou pozisyon ki pe ganny okipe par travayer etranze i kapab ganny ranplase selman si nou annan sa volonte pour travay. Lendistri pe demann nivo kalifikasyon pli eleve e pli profesyonnel. Nou bezwen alor ranforsi nou bann sistenm formasyon pour kontinyen fasilit lentegrasyon bann zenn dan lemonn travay,» Minis Alexander ti dir.

Lo size bann loportinite ki egziste pour bann zenn, Minis Alexander ti fer resorti ki progranm formasyon ki son minister i ofer in osi ganny revwar e i aprezan ofer formasyon dan domenn lagrikiltir ek konstriksyon pour ankouraz bann zenn ki pa’n reisi ganny en plas dan en lenstitisyon pos-segonder pour ganny en lot loportinite pour devlop zot karyer.

«Bann lazans lanplwa prive in osi ganny etabli pour kontinyelman plas bann dimoun ki san en travay. An 2012, plis ki 2000 plasman ti ganny fer par sa bann lazans. Mon minister in osi desantraliz son servis lo nivo distrik an kolaborasyon avek lazans lanplwa prive ek lazans proteksyon sosyal pour asire ki bann dimoun ki san en lanplwa i ganny plase o pli vit posib.»
 
Minis Alexander ti azoute ki aktivite Komite Tenm Nasyonal pou kontinyen pandan lannen pour promouvwar konsep travay dir, pour demontre ki se atraver travay dir ek determinasyon ki nou pou reisir.

Apre sa, bann envite ti kapab vizit bann diferan stall ki ti’n ganny monte pour sa lokazyon par diferan landrwa travay ek lorganizasyon tel ki Savoy Group, Konsey Nasyonal Lazenes Sesel, lazans Job Plus, Lotorite Lapes Sesel, lazans HEG, Eden Island, IOT, parmi plizyer lezot ankor.

Sa lafwar ek legzibisyon i kontinyen ozordi ziska 3er apremidi pour manm piblik vin vwar.

Ti osi ganny anonse yer ki Komite Tenm Nasyonal pou byento lans en konpetisyon poster pour bann etidyan segonder ek pos-segonder. Sa i avek bi edik zot lo tenm nasyonal e osi permet zot pour enterpret li dan zot prop fason. Plis detay lo sa konpetisyon pou disponib byento.

Nou seri portre i montre bann envite pe vizit bann stall apre seremoni louvertir yer.

 

Print