Mesaz Minis pour Ledikasyon, Macsuzy Mondon, alokazyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel-«Prodiksyon liv dan lalang maternel i enportan»


21-February-2013

Minis Mondon

«Alokazyon 14enm selebrasyon Lazournen Enternasyonal Lalang Maternel ozordi le 21 Fevriye, UNESCO in swazir tenm : ‘Liv pour lansennyman lalang maternel’.

«Sa i partikilyerman pertinan pour nou isi Sesel, lefe ki nou pe viv dan en sosyete trileng, e lefe ki nou lalang maternel i osi en lalang nasyonal e en lalang lansennyman.

«UNESCO in swazir sa tenm pour konsyantiz bann edikater lo lefe ki pour zot pli byen kapab soutenir lansennyman lalang maternel, i absoliman neseser ki zot donn tou zot sipor bann sistenm ki an plas pour prodiksyon liv dan lalang maternel. Mwan, mon pou azoute ki i pa zis neseser prodwir liv, me i osi neseser ki nou servi zot, ki nou distribye zot e met zot alaporte tou nou bann zelev.

«I en fe ki en bon fondasyon dan lalektir i lakle pour nenport ki aprann bann konsep e devlop zot prop lide dan nenport ki domenn. Dan kad lansennyman lalang maternel, UNESCO in ankor enn fwa reitere ki lizaz nou premye lalang dan bann premye lannen laprantisaz i ede batir en fondasyon solid dan laprantisaz. Sa i en fe ki’n etabli par bann resers global ki sa lorganizasyon i fer e ki kontinyen ganny met azour tou le-z-an.

«Mon sezi sa lokazyon pour lans en lapel avek bann edikater e bann paran pour met bokou plis lanfaz lo provizyon liv pour nou zanfan.
«Mersi e bon refleksyon.»

Print