Lazournen enternasyonal lalang maternel le 21 Fevriye-Lenstiti Kreol i lans de nouvo piblikasyon


25-February-2013

Madanm Choppy i remet en kado avek Msye Duhaime an siny rekonnesans led ki l’OIF in donn Lenstiti Kreol

Sa seremoni ti deroul kot Lenstiti Kreol, Au Cap dan prezans plizyer minis ek lezot o zofisye gouvernman, e osi manm kor diplomatik.

Lazournen lalang maternel i selebre otour lemonn le 21 Fevriye e sa i en zour senbolik pour Lenstiti Kreol akoz sa levennman i demar zot kalandriye aktivite sak lannen.

 Sa lannen tenm ki United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) in swazir se Liv pour lansennyman lalang maternel.
 
Direktris Lenstiti Kreol Penda Choppy i dir ki sa tenm i partikilyerman enportan pour sa lenstitisyon akoz i en parti zot misyon pour donn en lapiy Minister Ledikasyon dan son lansennyman lalang maternel.
 
«Nou fer sa atraver prodiksyon bann liv zanfan otan ki nou kapab, e pour zanfan tou laz, e nou osi azir konman en sant resers pour develop bann zouti lalang pour devlopman nou lalang maternel,» i ti dir.
 
Trwazyenm e osi dernyen volim Leksik kreol seselwa e liv granmer ti apre sa ganny devwale avek bann envite, e bann kopi sa bann piblikasyon ti ganny prezante avek bann minis ki ti prezan.

Ti osi annan en mansyon spesyal pour enn bann envite, Administrater Zeneral Lorganizasyon Enternasyonal Lafrankofoni (l’OIF) Clément Duhaime e ti annan en prezantasyon lo bann kolaborasyon ki’n annan ant sa de partener.

Bann envite kot sa seremoni pour konmemor Lazournen enternasyonal lalang maternel

Madanm Choppy ti dir ki travay pe osi ganny fer lo en diksyoner monoleng ki pou ranplas leksik konman zouti prensipal pour lortograf kreol seselwa.

 Sa diksyoner pou donn fason korek pour ekri mo, e osi donn definisyon.

«Nou swete ki nou ava kontinyen ganny lapwi gouvernman ek lezot partener tel ki L’OIF pour sa proze,» i ti dir.

«Sa nouvo leksik pe ganny prezante pa selman konman travay en ekriven, me osi konman en dokiman elektronik, ki nenport endividi i kapab ganny akse avek atraver enternet.»
 
Apre seremoni, bann envite ti ganny sans sosyalize e osi vwar bann diferan piblikasyon ki sa lenstiti i ofer, enkli sa de nouvo pliblikasyon.

Print