Fon Dezas Natirel i ed fermye ki’n ganny afekte


27-February-2013

Rankont avek bann fermye Au Cap ki’n ganny afekte par movetan

Sa fon pou asiste bann fermye ki’n ganny mwen afekte avek 20% tandis ki bann ki’n pli ganny afekte pou ganny en lasistans 40%.
En rankont ti fer Mardi apremidi avek bann fermye Au Cap ki’n ganny bokou afekte par sa movetan.

Sa fon pe donn lasistans lavaler R1.7m pour 70 fermye e sa i reprezant zis en par dan domaz total ki ariv en sonm R7.3m.

Apre ki tyermenn sa fon, Lekha Nair, e serten manm sa fon ki ti prezan ti’n ekout bann konsern ek sizesyon sa kat fermye ki ti prezan kot sa rankont, zot ti agree ki lanmwatye sa poursantaz lasistans ki sak fermye pe gannyen pou ganny donnen an form larzan.
Sa lot lanmwatye pou ganny donnen an form materyo ki bann fermye pou kapab al kolekte lo stor rekizisyon Lazans Lagrikiltir.

Bann fermye pou ganny kontakte par bann zofisye pour zot konn laranzman pour fer koleksyon.
Sef egzekitif Lazans Lagrikiltir, Marc Naiken, i dir ki sa led sorti kot Fon Dezas i reprezant en konmansman e lezot travay pe ganny fer pour rod lezot sours pour ed bann fermye ki’n ganny afekte.

Parmi bann konsern ki sa kat fermye ti met a latansyon bann lotorite prezan ti bann lekipman e materyo ki zot in perdi e ki zot in bezwen aste, osi byen ki kontrent larzan pour pey travayer.

Print