Konsey Nasyonal Lazenes i selebre 15-an-Kat nouvo progranm pour devlopman lazenes


04-March-2013

Madanm Van Der Westhuizen pe adres lodyans kot seremoni


Sa kat progranm ki – Values for youth, Youth inspire youth, Youth Buzz e Sesel enspir mwan - ti ganny lanse pandan en seremoni spesyal organize pour selebre 15-an legzistans sa konsey.

Parmi bann ki ti prezan kot sa seremoni Sanmdi bomaten dan lasal kot Liniversite Sesel, Anse Royale ti Vis-Prezidan Danny Faure, Minis Dezinyen Vincent Meriton, sef ziz Fredrick Egonda-Ntende, plizyer minis ek Lider Lopozisyon dan Lasanble Nasyonal David Pierre.

Osi prezan ti plizyer lezot o zofisye gouvernman, sef egzekitif sa konsey Vicky Van Der Westhuizen, bann manm e travayer sa konsey, zenn sorti dan bann diferan distrik, parmi lezot envite.
Dan son ladres, Madanm Van Der Westhuizen ti dir ki bi sa bann progranm se pour ranforsi lavi bann zenn dan diferan laspe tel ki ledikasyon, sosyal, kiltirel e ekonomik.

Bann ansyen sekreter zeneral sa konsey dan en portre souvenir avek Vis-Prezidan Faure

«Atraver sa bann progranm nou anvi bann zenn ki posed sa leadership skills, bann zenn ki’n arive akonpli zot bann lobzektif dan diferan domenn pour partaz zot leksperyans avek lezot zenn dan en fason pour enspir e motiv zot,» i ti dir.

«I enportan ki nou bann zenn i ganny sa gidans ek sipor neseser ki pour ed li pran bann desizyon ki kredib e ki pour gard li lo bon semen lavi.»
Madanm Van Der Westhuizen ti osi anonse ki festival lazenes sa lannen pour ganny fer le 30 Out ziska le 1 Septanm.

Dan sa festival pou annan sa progranm Youth Buzz ki sa platform ideal pour bann zenn ki’n pran linisyativ e lans zot pti lantrepriz.

Madanm Van Der Westhuizen ti azoute ki bann zenn pou kapab ganny loportinite fer piblisite pour zot bann prodwi e enspir en lot zenn osi pour leve e debrouye.

Pandan sa seremoni, Jean-Paul Talma ki tyermenn bord sa konsey ti fer en prezantasyon lo bann lakonplisman Konsey Nasyonal pour Lazenes pandan sa dernyen 15-an.
Ti osi annan prezantasyon sertifika avek bann ansyen manm bord konsey e osi bann manm afilye.

Travayer avek plis lannen servis ti osi ganny rekonpanse

Bann servis spesyal, bann travayer ki annan plis lannen servis e bann ansyen sekreter zeneral ti osi ganny rekonpanse pandan sa seremoni.
Ti osi annan mo remersiman e mansyon spesyal pour Madanm Sylvette Pool ki ti deza Minis responsab pour lazenes.

Performans ladans ek sanson par bann zenn ti osi form parti sa seremoni.

Print