Nouvo ler pour vann lalkol


07-March-2013

Sa mezir in ganny pran dan kad linisyativ renesans sosyal e zefor gouvernman ek lezot akter pour anmenn plis lape, lord ek trankilite dan bann vwazinaz e dan pei an zeneral.

Zofisye lyezon dan Minister Zafer Entern ek Transpor e manm lo komite kont krim ek rediksyon risk Winifred Baccarie in dir avek lapres ki sa desizyon i osi vin apre bann konsern asosye avek labi sibstans sirtou lalkol ki manm piblik ti fer resorti atraver bann diferan miting konsiltativ dan bann distrik.
Bann nouvo ler ki lalkol pou vann i konm swivan:

Lendi ziska Zedi ler vann lalkol i depi 11er30 bomaten ziska 9er diswar. Vandredi i depi 11er30 bomaten ziska 11er diswar. Sanmdi i pou 8er30 bomaten ziska 11er diswar e Dimans depi 8er30 bomaten ziska 9er diswar.

Manmzel Baccarie i dir lapolis pe travay etrwatman avek Lotorite Laysennsing pour asire ki sa bann ler i ganny respekte par bann boutikye ek lezot vander lalkol osi byen ki manm piblik.
In osi eksplike ki in annan bokou diskisyon ek konsiltasyon par plizyer lazans avan ki en tel desizyon in ganny pran.

Bann bar, lotel, restoran ek bann sant divertisman pa pe ganny afekte par sa bann regilasyon vi ki zot annan zot prop restriksyon dan kad zot laysenns.

Print