Versyon Kreol Lasart Commonwealth i lanse ofisyelman


12-March-2013

Minis Adam apre ki i ti’n devwal sa versyon Lasart Commonwealth an kreol Seselwa

Sa lansman ofisyel ti fer kot Lenstiti Kreol dan prezans Minis Dezinyen Vincent Meriton, Minis pour Zafer Etranzer Jean-Paul Adam, Minis pour Tourizm ek Kiltir Alain St Ange e Minis pour Ledikasyon Macsuzy Mondon.

Osi prezan ti sekreter deta dan Minister Zafer Etranzer Barry Faure, O-Komiser Lenn Thanglura Darlong e sef par enterim pour Drwa Imen dan sekretaryat Commonwealth Karen McKenzie, parmi lezot envite.

Dan son diskour, direktris Lenstiti Kreol Penda Choppy ti dir ki bann dokiman ki konsern lepep i bezwen vin aksesib avek lepep e lefe ki Sesel i annan trwa lalang, i enportan ki bann dokiman i aksesib dan tou le trwa lalang.

I ti fer resorti ki pour annan en kopi Lasart Commonwealth an Kreol i senbolikman montre sa lenportans ki gouvernman i atase avek son pep dan antyerte son kiltir.

Pandan ki i ti adres bann envite, Minis Adam ti dir ki sa Lasart i rasanble nou listwar, valer e laspirasyon ki ini Commonwealth dan en sel dokiman aksesib.

«I enportan ki sa lasart i vin en dokiman aksesib pour lepep Seselwa, e se pour sa ki nou’n osi tradwir li dan nou lalang maternel,» i ti dir.

I ti azoute ki dan sa lasart, nou kapab vwar refleksyon nou prop konstitisyon e nou prop lidantite.
Minis Adam ti dir ki Kreol i en lalang pour bokou bann pti leta zil e lefe ki nou annan sa Lasart Commonwealth an Kreol i ankor en lot viktwar pour bann pti leta zil.

I ti azoute ki sa i en lot legzanp ki dan Commonwealth, nou’n touzour santi sa rekonnesans nou spesifisite.
Minis Adam ti fer resorti ki kontribisyon pli determinan ki Sesel in fer pour sa lasart se pour ensiste ki en paragraf i ganny enkli dan lasart ki rekonnet spesifisite pti leta zil an devlopman.

«Nouvo Lasart Commonwealth i en zouti kle pour nou ranforsi defans nou lentere konman pti leta zil dan bann pli gran lorganizasyon mondyal ki pran desizyon lo lekonomi e gouvernans mondyal,» i ti dir.

Minis Adam ti osi dir ki plis lanfaz pou ganny mete lo Fondasyon Commonwealth, pli partikilyerman sa nouvo progranm Small Grants ki in dir ki Sesel pa ankor maksimiz son partisipasyon.

Tradiksyon sa lasart ti ganny fer par tradikter Lenstiti Kreol Ronia Anacoura ki ti dir ki in pran li apepre de semenn pour konplet sa travay.

Print