Kominike Lapolis


14-March-2013

Alex Serret ki reste Lari Hangard in ganny en kondannasyon 10-an prizon pour lofans kas batiman e vole, lofans komet lo Lari Francis Rachel le 23 Avril 2011 letan i ti kase e vol pour plis ki 50,000 roupi prodwi pour en biznesmenn dan en kyosk.

****
Lapolis in egalman raporte ki Derreck Denousse sorti St Louis ki boner Fevriye sa lannen ti kondann 11-an prizon pour kas lakaz e vole in ganny ankor en santans 7-an pour menm lofans. Denousse ti komet sa 2 lofans letan i ti kase e vole dan en lakaz St Louis granmaten le 12 Zen lannen pase. Denousse pou komans deservi sa term 7-an prizon apre ki in konplet sa enn 11-an.

****
Robin Delorie ki reste Machabée, Glacis in ganny en santans 5-an pour kas lakaz ek 1-an pour vole. Son 2 term prizon pou mars separeman ki fer li en total 6-an antou. Delorie ti komet sa 2 lofans Mare Anglaise pandan lannwit le 3 Mars 2011.

****
Jean-Paul Fred ki reste Anse Consolation Praslin in kondann 2 term 6 mwan prizon pour fer biznes san en laysenns (trading without a license), lofans komet le 20 Out 2011 letan i ti pe ofer servis konman en tour operater. Son 2 term 6 mwan pou mars separeman ki fer li 1-an prizon antou.

****
Renaud Annette ki reste Mont Plasir, Anse Royale, in kondann 3 mwan prizon pour lager avek en madanm gard dan stasyon Takamaka le 17 Zilyet 2008.

****
Lapolis in donn warning sever an ekri 7 garson lekol segonder ki ti pe konsonm lakol lo Zarden Zanfan Vandredi apremidi. Sa ti ganny fer dan prezans zot paran kot Korgard Santral. Sa bann etidyan ki ti dan zot liniform in ganny averti ki zot pou ganny prosekite si zanmen zot ganny arete ankor pour en tel lofans. Swivan larestasyon sa bann etidyan, proprieter en laboutik Mont Fleuri pe ganny kestyonnen pour lofans vann lakol avek zanfan anba laz. Lapolis  pe fini fer son rapor dan sa ka pour anvoy kot Lotorite Laysenns Sesel pour ki aksyon apropriye i ganny pran kont propriyeter sa laboutik.

 


 

Print