Zonm dan mouvan katolik Ros Vivan i oule met lanfaz lo zot rol dan fanmir


23-March-2013

Serten manm Ros Vivan – sa mouvman i determinen pour ed lezot zonm vin devan

Sa regroupman zonm ki afilye avek bann group sipor fanmir dan bann parwas anba Dyosez Katolik ti formen detrwa lannen pase e aktyelman i annan plis ki en 100enn manm dan plizyer parwas.

Vis-tyermenn sa mouvman, Holbert Jean, ti dir avek Nation resaman ki pandan lannen 2012 sa mouvman in fer bokou sesyon ledikasyon dan bann parwas ek kominote e an rezilta sa plizyer zonm in deside zwenn sa mouvman.

«Sa ki enportan se ki depi ki sa mouvman i an egzistans in reisi fer dimoun konnen ki i egziste, lekel son rol e ki son bi se pour fer bann zonm ki’n elwanny zot avek Legliz, zot fanmir ek sosyete repran zot vre plas e rezwe zot rol parey zot devret,» Msye Jean ti dir.

Msye Jean i azoute ki sa lannen sa mouvman i annan en progranm byen sarze ki enkli plizyer latelye e kozri par diferan fasilitater pour ede edik bann zonm lo diferan size parey seksyalite, zot rol dan Legliz, fanmir, sirtou konman papa, an sa ki konsern ledikasyon e elve zanfan, konman mari, e zot partisipasyon dan bann tripo kot lakour, parmi lezot ankor.

«Nou anvi ki dimoun i sanz zot fason panse lo bann zonm e donn zot sans pour montre ki zot kapab fer bokou keksoz enportan me non pa zis la pour ganny servi koman handymen oubyen konman sa dimoun ki soutenir zot madanm ek zanfan finansyerman».

Menm si i rekonnet e felisit tou sa bann zonm ki pe deza zwe byen zot rol, Msye Jean i dir ki dan sa letan kot nou pei i ankor dan sa kanpanny renesans sosyal e moral i ti a swete ki bokou plis zonm dan nou bann fanmir zot vin devan e retrouv zot plas e zwe zot rol pour kapab redres sitiasyon bann fanmir .

«Dan mouvman nou krwar ki sitiasyon bann fanmir ozordi i trakasan e nou pe fer li enn nou devwar pour esey sov otan fanmir e edik otan zonm ki nou kapab,» Msye Jean ti fer resorti.

Konman en lot bann aktivite prensipal lo son progranm sa mouvman pe organiz en lesanz avek en
mouvman parey ki baze Moris.

Sa group zonm Morisyen i ekspekte ariv isi mwan prosen e en vizit parey pe ganny organize pour Oktob kot anviron 25 manm Ros Vivan pe mazin fer en deplasman Moris.

Antretan, Msye Jean i dir ki sa mouvman pe kontinyen avek son bann aktivite parey anim lanmes dan bann diferan parwas, fer aktivite pour lev fon, fer formasyon bann manm e lezot zonm ki enterese pour akonpanny bann malad, parmi lezot aktivite ankor.

Sa mouvman pe osi entansifye travay ek preparasyon pour en lot prezantasyon dan en lot progranm Senm Laglwar byento lo televizyon SBC.

Print