Sesyon demann kestyon dan Lasanble Nasyonal-Minis Larue i donn detay lo plan son minister


28-March-2013

Minis LarueBann mezir tel ki ledikasyon zeneral popilasyon, lenstalasyon en sistenm tretman desarz lo La Digue kot tou bann lakour, lotel ek bann lenstitisyon i ava adres problenm enfestasyon mikrob.

Sete Minis pour Lasante Mitcy Larue ki ti fer sa bann lanons pandan sesyon demann kestyon dan Lasanble Nasyonal Mardi.

Minis ti pe reponn kestyon demande par Onorab Chantal Ghislain, manm elekte pour bann zil pros, ki ti pe demande si i dan plan sa minister pour fer en letid pli aprofiondi pour rod lakoz en kantite zanfan ensi ki adilt lo La Digue pe ganny afekte avek thread worm ek lezot mikrob.

Minis ti dir ki ler Minister Lasante i regard son statistik, i pa montre en sitiasyon alarman ki nesesit en letid aprofondi.
I ti dir ki minister pe touzour reste vizilan e prezans tim zofisye lasante lo sa zil ava fer sir ki sa bann mezir i ganny enplimante pour byennet zabitan sa zil.

I ti azoute ki La Digue i enn bann distrik dan Sesel kot nou ankor pe vwar bann pti ta lenfeksyon e minister i asosye sa problenm avek en fakter prensipal e sa se delo ki pa trete vi ki i annan serten endividi ki servi sa delo pour zot konsonmen.

Dan en letid ki Minister Lasante ti fer lannen pase lo sitiasyon sanniter kot bann lakour, rezilta i montre ki La Digue i parmi bann distrik kot plis dimoun pe servi delo ki pa trete kot zot lakour, menm si zot osi annan delo trete ki zot gannyen avek PUC.

Minister Lasante pe lans lapel pour pa bwar e servi sa delo pour konsonmasyon domestik.
 
Minis ti dir ki malgre ki gouvernman in envestir en kantite dan sistenm lasante lo nivo lenfrastriktir, servis ek resours imen, i ankor reste en defi pour elimin antyerman bann parasit entestinal dan Sesel. 

Pandan sa sesyon minis ti osi koz lo plan son minister konsernan redevlopman vye sit lopital Baie Ste Anne Praslin.
En parti sa vye sit in ganny demarke pour devlopman en proze pour bril sa ki nou apel ‘medical waste’.

En parti vye Lopital Sesel kot lakwizin ek lavwar (laundry) ti ete pe ganny konsidere pour redevlopman pour abrit bann zenerater ki pou ganny servi koman back-up.

Minis ti dir ki son minister in deza idantifye en sponsor, sa se Combined Joint Task Force of The Horn of Africa, pour transform en lot seksyon sa sit koman akomodasyon pour bann travayer lasante lo Praslin
Sa i pou enkli bann ners ek dokter ki travay laba oubyen ki ganny transfer Praslin e osi bann konsiltan/dokter ki pe al fer vizit Praslin.

« Nou osi annan plan pour konstrir en stor pestisid pour departman lasante piblik ki pou osi annan en fasilite welfare pour sa bann travayer, enkli lofis ek dous, » i ti azoute.

Sa proze pour konstrir sa stor i anvizaze ganny enplimante dan dezyenm kar lannen 2013.

Minis Larue ti osi reponn kestyon konsernan si son minister i annan plan pour met  en lanbilans standby a plentan kot klinik Anse Aux Pins pour ede asiste bann demann dan en kourt dele letan.

I ti dir ki an rezilta bon relasyon ant Sesel ek Lasin, senk nouvo lanbilans pou ariv dan pei pandan mwan Avril.
Minis Larue ti fer resorti ki avek larive sa senk lanbilans, son minister pou dan en pli bon pozisyon pour ranforsi servis lanbilans dan bann diferan rezyon.

I ti dir ki son minister pou osi vwar si en lanbilans i kapab ganny mete kot klinik Anse Aux Pins, depandan lo demann.
Lo kote lopital Anse Royale, Minis Larue in dir ki i osi annan posibilite pour met de lanbilans laba pour ede amelyor servis baze lo bezwen.

Konsernan bann travayer ki travay dan lanbilans, i ti fer resorti ki depi Zilyet ziska Desanm 2012, emergency medical technicians in reisi konplet en kour formasyon lopital Sesel.

Minister i an se moman pe fer prosedir formalite lanrezistreman e swivan bann kour ki zot pe swiv lokalman, sa bann teknisyen pou answit ganny sertifye koman kalifye. Sa pou fer ki sak lanbilans pou annan enn sa teknisyen.

Print