Lasanble i demann plis konpetisyon dan pri pour lwe batiman


11-April-2013

Sa ti atraver en mosyon ki ti table dan Lasanble Nasyonal Mardi par manm elekte pour Les Mamelles Emmanuel Fideria.
 
Apre bokou deba, sa mosyon ti resevwar laprouvasyon tou bann manm.

Ler i ti prezant son mosyon, Msye Fideria ti fer resorti ki se dan lespri  ‘Travay dir pour Sesel’,  ‘Leve debrouye’ ki  pe ganny propaze e apiye par gouvernman ki bann dimoun ki’n ganny donnen en pozisyon e ki annan rol ek responsabilite enportan dan gouvernman zot bezwen fer keksoz pour adres sitiasyon aktyel.

«Si lalwa demand and supply i ganny aplike lo kantite lespas pour fer biznes, oubyen bann lofis, fasilite stokaz, fasilite pour ouver salon seve, take-away, servis kontabilite, legal, offshore e lezot ki annan pour lwe, avek bit miltipliy ankor plis bann aktivite ekonomik, e konsekaman fer vibre nou lekonomi, mon senserman krwar ki pri sa bann lespas ti ava bezwen desann pour vin pli abordab me non pa bann pri artifisyel ki ganny fikse e enpoze lo marse e ki touy tou lanvi oubyen motivasyon pour fer biznes dan Sesel,» Msye Fideria ti eksplike.

I ti fer resorti ki sitiasyon i tel ki napa ase lespas ki egziste pour balans avek lakantite demann, alor pri lespas pe defons plafon e sa sitiasyon pe ganny kapitaliz lola tro bokou alor in ler pour serten mezir ganny pran pour redres sa fenomenn ki pe touy spesyalman bann pti e mwayen antreprener dan moman ki zot ankor pe rod zot lekilib dan zot bann diferan biznes.  

I ti dir ki serten sa bann batiman ki pe ganny lwe pa ni menm  dan en bon kondisyon. I ti azoute ki akoz pri pour lwe batiman i tre o se konsonmater ki aste bann servis ki bezwen pey sa bann kou. Msye Fideria ti azoute ki dapre resers ki’n ganny fer, gouvernman pour son fonksyonnman, i depans plis ki 60 milyon roupi toulezan zis pour pey lofis ki i lwe pour son bann servis ki i donn lepep Seselwa.

I ti fer resorti ki ti a byen si nou kapab rekalibre sitiasyon, defini en plan, kourt a mwayen-term, konstri petet 4 batiman avek bokou plis lespas, met tou bann minister ladan, e tou lespas anplis, anba direksyon Senpa, donn tretman preferansyel bann pti e mwayen antreprener, pour lwe  a en pri tre abordab. 

I ti dir ki bokou bann pti biznesmenn pe soufer avek pri batiman kot zot bezwen trimouse pour rod sa larzan lokasyon.
 
Bann depozit ki bann popriyeter i demande i annan ki 2 mwan, 3 mwan e serten menm 6 mwan.  Sa i poz gran difikilte ler en biznes i deside pour rann sa lespas e i pran en kantite letan avan propriyeter i rann sa depozit.

Lakaz pour lwe pour reste ladan i osi tre ser e avek lavites ki pei pe devlope, kantite demann sa bann fasilite i fer ki marse pa kapab fourni, e byensir, parey dan konteks pri lespas pour biznes, pri pour sa bann fasilite in double, menm triple pandan sa dernyen 4-an. 

«Alor, mon konsidere ki ler in arive  pour nou met nou latet ansanm,  eksplor tou bann posibilite, e vwar bann mekanizm posib, rod solisyon, fer aksyon pour nou fer pri konstriksyon desann, e ki ava enpakte  pozitivman pour fer pri lwe batiman desann. Ler nou ti fer sakrifis nou tou nou ti fer li ansanm e ler sitiasyon pe amelyore nou tou nou bezwen zouir son benefis ki vin avek,» Msye Fideria ti dir.

«Mon panse i pa pour en move lide pour Fon Pansyon komans konsider opsyon pour envestir dan kreasyon stok lakaz, kot gouvernman i donn later e sa ava kapab kontribye e enpakte pozitivman pour fer pri lakaz desann,» Msye Fiderya ti sizere.

Print