Mesaz Msye David Pierre, lider lopozisyon dan Lasanble Nasyonal, alokazyon lafet travayer 2013- ‘Travay dir pour kontribye ver lepanouisman zot fanmiy’


02-May-2013

Msye Pierre«Pour komemor lazournen enternasyonal bann travayer, mon pli gran swe i al pour tou travayer Seselwa ki pe kontinyelman montre devouman dan zot travay e ki pe travay dir pour souternir zot fanmiy e pour kontribye konstriktivman ver sosyete e ver devlopman ekonomik pei malgre tou bann defi e difikilte ki zot pe fer fas avek.

«Dan mon refleksyon pour sa lazournen mon rekonnet ki travayer Seselwa i a ler aktyel pe fer fas avek bokou lobstak ek defi. Mon rekonnet ki, avek pri lavi ki pe kontinyelman ogmante dan pei, komodite de baz  tel ki manze ki pe vin pli ser, taks ase o ki pe ganny retire lo saler bann endividi, lapey ki pa azour avek bann gran sanzman dan pri servis ek komodite, tousala pe fer li tre difisil pour bokou bann travayer met en bout ek en lot ler in ariv lafen dimwan. Me malgre sa mon swet zot bon kouraz ek determinasyon kontinyel dan zot travay.

«E mon osi rekonnet ki bokou travayer pe esey adapte. I annan ki pe fer plis zefor e pe fer plis ki en louvraz pour kapab aziste zot saler. Dan repons bidze 2013 ki mon ti fer an Desanm lannen pase, mon ti fer plizyer demann anver gouvernman an relasyon avek sor bann travayer. Mon ti demann gouvernman pour konsider abolir taks lo bann travayer ki ganny mwens ki 5,000 roupi par mwan. A plizyer repriz mon’n osi demande ki gouvernman i etabli en konmisyon saler pour reviz saler travayer lo en baz kontinyel pour garanti ki lapovrete pa ogmante dan Sesel. Mon’n osi dan plizyer lokazyon fer sorti sor bann travayer ki dan sekter prive osi byen ki bann ki dan bann sekter kot zot pe rankontre bann gran difikilte, tel ki sekter lagrikiltir. Mon’n toultan pe koz dan zot lentere e pe debat pour zot.

«Lo non tou travayer Seselwa a sa lokazyon mon demann gouvernman pour demontre dan en fason kler ki i konpran sor tou travayer Seselwa, nenport ki sekter ki zot ete, e lo mon kote mon pou kontinyen debat pour zot dan Lasanble Nasyonal ziska ki mon vwar en amelyorasyon dan zot bann kondisyon travay e en logmantasyon dan zot saler. Mon swe i se ki gouvernman i ekout lavwa travayer akoz se zot ki zer e kontribye ver lagrandisman lekonomi pei.

« A sa lokazyon mon oule osi profite pour lans en lapel avek tou Seselwa ki ankor pe rod en lanplwa pour fer en zefor ankor pli dir pour ki zot finalman kapab zot osi travay e kontribye ver lepanouisman zot fanmiy.

« An konklizyon mon le swet tou travayer dan pei bonn fet e ki Bondye i a kontinyen donn zot sa kouraz e lafors pour zot kontinyen fer sa bon travay dan en fason tre profesyonnel e pour ki zot a kapab kontinyen kontribye ver devlopman ekonomik pei e anver lakonplisman zot fanmiy. »

Print