Fetafrik 2013 -«Konman en nasyon, annou selebre nou lapartenans ek leritaz Afriken»


11-May-2013

Sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose (2enm a gos) pandan konferans lapes yer bomaten

Organizater sa levennman – departman kiltir – ti fer en konferans lapres yer bomaten kot zot ti demann bann piblik pour vin swiv, pran par, selebre e apresye nou lapartenans e leritaz Afriken.

Sa konferans lapres ti deroul kot Sant Kiltirel Nasyonal, dan batiman Bibliotek Nasyonal, e ti pe ganny prezide par sekreter prensipal pour kiltir Benjamine Rose. Osi prezan ti direkter zeneral pour kiltir Marcel Rosalie, direkter Mize Nasyonal Cecile Kalebi, e reprezantan Linyon Afriken Patsy Moustache.

Manmzel Rose ti anonse ki sa lannen, Fetafrik pou deroul depi le 22 ziska le 25 Me, e louvertir ofisyel pour sa levennman pou fer Zedi le 23 Me.

«Nou vwar nesesite pour selebre nou leritaz pour Africa Day, e enkorpor li avek Fetafrik pandan sa kat zour,» i ti dir.

Pou annan en avangou Fetafrik Merkredi le 22 Me, kot pour annan kwiz lo radyo (ki pou deroul pandan tou le kat zour sa levennman lo radyo FM), kozri par sef kwizinyen Sid Afriken apele Segone avek bann etidyan Lakademi Tourizm Sesel, kozri lo Pan-Africanism e renesans Afriken, e en sesyon koze kiltir lo Soungoula.

Son lannmen, Zedi le 23 Me, apard kwiz, pou annan seremoni lansman ofisyel, e en bazar Afriken ki pou ganny organize pour premye fwa, kot pou annan lavant bann lobze artizanal, liv, disk lanmizik e bokou lezot keksoz ankor.

Vandredi le 24 Me pou annan en legzibisyon lapentir, performans par bann Massai sorti Kenya, rakontaz zistwar Afriken, bazar Afriken e en sware gala kot pou annan en defile lanmod par en stilis popiler Sid Afriken, degistasyon bann pla kiliner prepare par sef kwizinyen Sid Afriken Segone, en disko pandan ki pou annan bokou lanmizik Afriken.

Dernyen zour sa levennman, Sanmdi le 25 Me, pou annan en legzibisyon pour komemor 50enm lanniverser Lorganizasyon Linite Afriken – Linyon Afriken, e en bazar Afriken.

Manmzel Rose ti dir avek lapres ki kopi sa progranm pou disponib pour tou dimoun kot Bibliotek Nasyonal, e ki zot kapab vin pran e vwar ler e landrwa bann aktivite.

«Nou’n organiz aktivite pour tou laz, alors depi bann zanfan lekol ziska bann adilt i kapab vin pran par dan nou bann aktivite. Nou annan en aktivite pour tou dimoun,» i ti dir.

«Nou pou osi met nou progranm lo bann sitweb enternet, enkli Facebook, e nou seremoni louvertir pou kot car park sant nasyonal pour kiltir ki dan en landrwa ouver, alors tousala i ava fer sa levennman pli aksesib pour lamazorite dimoun,» manmzel Rose to azoute.

Msye Rosalie ti dir ki zot pe osi met bokou lanfaz lo laspe literer pandan Fetafrik, kot travay bann ekriven Seselwa e Afriken pou ganny demontre.

Print