Prezidan Michel i rekonnet travay bann zenn dan klib Wild Life


21-May-2013

Prezidan Michel pe swet la byenveni bann mann klib Wild Life

En group 16 etidyan ti ganny sans rankontre Prezidan Michel apre ki i ti’n personnelman envit zot State House. Sa bann etidyan ti sorti dan bann diferan klib Wild Life lo Mahe, e zot ti ganny akonpannyen par kordinater bann klib Wild life Sesel Terrence Vel, osi byen ki reprezantan lorganizasyon non-gouvernmantal Sustainability for Seychelles Michelle Martin, konseye teknik pour Ledikasyon Lanvironnman kot Minister Lanvironnman ek Lenerzi Jeanette Larue, lider bann Klib Wild Life Christel Jacques. Osi prezan ti reprezantan Fondasyon bann Zil Sesel Rowana Walton ek Calum Ferguson.

Prezidan Michel ti dir avek sa group zenn ki ti en plezir pour li akeyir zot State House e ki i ti pou osi sezi sa lokazyon pour montre zot ki mannyer State House i ete, ki mannyer zefor pe ganny fer pour prezerv li dan son leta pli orizinal posib, akoz sa i enn zot patrimwann ki bezwen ganny prezerve.

«Ozordi i en lokazyon pour mwan felisit zot pour zot partisipasyon dan klib Wild Life akoz mon krwar ki fason ki nou kapab kontinyen soutenir nou lanvironnman dan lavenir se atraver bann zenn, bann zanfan ki grandi e konmans enkilke dan zot sa lanmour pour lanatir, sa lanmour pour nou prezerv sa ki Bondye i donn nou e gard li pour zenerasyon le fitir. Mon osi felisit bann teachers e lezot responsab dan zot klib ki travay pour fer sir ki zot ganny sansibilize e tou bann zenn Seselwa pour zot kapab kontan lanvironnman, protez lanvironnman e defann lanvironman,» Prezidan Michel ti dir.

Lenvitasyon pour sa bann manm sa klib vin State House in vin apre ki zot ti selebre Lazournen Later le 22 Avril, e pour sa lokazyon zot ti travay an kolaborasyon avek Fondasyon bann Zil Sesel lo bann kart postal ki ti annan bann mesaz pozitiv lo la.

Bann manm klib Wild Life pe vizit zarden State House

Msye Vel ti dir ki zot ti anvoy serten sa bann kart postal pour Prezidan Michel, ki ti tre satisfe avek sa bann mesaz ki bann zenn ti annan pour pase avek la sosyete.

«Nou ti anvoy apepre en ventenn kart postal, e apre sa Prezidan Michel ti envit nou pour vin State House, e nou tre kontan e santi nou tre onore,» i ti dir.

«Pour sa dernyen 19-an, bokou in ganny fer pour lanvironnman Sesel atraver bann klib Wild Life e nou kontan ki ozordi nou’n ganny rekonnet dan sa fason,» i ti azoute.

Msye Vel ti fer resorti ki dan bann dyalog ki zot ti fer avek Prezidan Michel, zot in ganny promet lasistans finansyel pour sa bann klib, e vi ki sa i en pwen feb sa bann klib, Msye Vel ti dir ki tou led i vreman ganny apresye.

«Nou’n santi sa lapresyasyon ki Prezidan i annan pour bann manm ek travayer klib Wild Life,» i ti dir.

Prezidan Michel ti osi sezi sa lokazyon pour lans en lapel ki dan bann lekol bann teachers i kontinyen demann bann zenn pour  zwenn sa klib.

«Sa klib i enportan, e se zot bann zenn ki pou garanti proteskyon lavenir nou lanvironnman, nou dipen, akoz touris i vini e zot pa vin zis pour al lo lans. E sa ki fer nou en zil se ki touris zot kontan ler zot vini e anmenn reveni pour nou e se pour sa rezon ki Sesel ozordi in ganny rekonnet konman en lider dan lemonn pour esey defann bann pozisyon pti leta zil e pour fer demars minimiz sanzman klima ki afekte nou later, ki afekte nou lavi,»  Prezidan Michel ti fer resorti.

Apre bann dyalog, bann envite ti ganny sans vizit zalantour zarden State House kot zot ti apresye son labote natirel.

Print