Parti Lepep i organiz son 27enm kongre


23-May-2013

Msye Michel letan i ti pe adres kongre

Parey labitid sa kongre ti deroul Maison du Peuple dan prezans bann manm komite santral, bann responsab e komite distrik parmi lezot manm parti.

Dan son diskour pour ofisyelman deklar ouver sa 27enm kongre, Prezidan Parti Lepep, Msye James Michel, ki osi Prezidan Sesel, ti dir ki ler bann responsab ek lezot manm Parti Lepep i reini toulezan atraver sa kongre  «se pour reafirm nou konviksyon dan lideal ki form labaz nou parti e sa se linite, solidarite, patriotism, lademokrasi, leta-d-drwa e travay dir».

«Se pour montre nou konfyans ek respe pour lepep ki’n met nou la  kot nou ete ozordi e se pour renouvle nou langazman ki nou pou kontinyen travay dir pour lepep,» Msye Michel ti dir.

Msye Michel ti ankor enn fwa demann tou bann responsab parti pour reste konnekte avek bann dimoun dan zot kominote.

Vi ki sa kongre pe deroul a en moman kot Sesel pe prepar li pour selebre 20enm lanniverser son 3enm Repiblik, Msye Michel ti fer resorti ki nou’n akonpli bokou lo plan ekonomik koman sosyal malgre kontrent resours ek serten difikilte finansyel.

«Me nou’n mentenir e ranforsi en polisi devlopman ki santre lo nou pep,» Msye Michel ti fer resorti.

I ti dir ki koman en parti nou bezwen fyer nou lakonplisman e reste pli determinen ankor pour fer fas avek bann nouvo defi.
I ti demann tou bann responsab parti pour enspir lezot atraver zot bon legzanp dan lavi toulezour.

«Let-imen pa parfe me nou koman dirizan ek militan nou bezwen asire ki lasosyete pa zanmen montre ledwa lo nou akoz serten konportman negativ e aksyon kontrovers ki konpromet nou repitasyon,» Msye Michel ti dir.

An sa ki konsern bann lamannman konstitisyon parti, Msye Michel ti dir ki sa i swiv plizyer konsiltasyon ki’n annan lo tou nivo dan parti e an rezilta sa sekretaryat parti in resevwar plizyer rekonmandasyon ki komite santral in diskit afon avan entegre dan bann lamannman.

«Sa bann lamannman i reflekte levolisyon dan striktir entern parti e zot pran an kont prosesis modernizasyon ki ti komanse le 2 Zen 2010. I pran an kont nou determinasyon pour reste konnekte avek nou pep,» Msye Michel ti dir.

Serten bann delege kot kongre

An sa ki konsern bann selebrasyon ki pe deroule aktyelman pour konmemor zibile lor OAU/AU, Msye Michel ti dir ki «koman en parti ki’n lite pour lendepandans Sesel, nou rapel sipor ki OAU sa letan ti donn SPUP sa lepok pour nou liberasyon».

«Fodre zanmen nou bliy rol ki OAU in zwe pour kontribye dan nou lalit pour vin en Sesel endepandan,» i ti azoute.

Vi ki lannen prosenn Parti Lepep pou selebre son zibile lor, Prezidan Michel ti dir ki sa kongre i vwar li ideal pour lans progranm aktivite pour konmemor sa lokazyon.

«Pandan sa 12 mwan ki devan nou, striktir nou parti ek tou son bann lorganizasyon ki afilye avek li pou bezwen ganny mobilize pour angaz nou bann manm ek siporter dan realizasyon bann aktivite ki nou pe planifye pour konmemor sa levennman istorik,» Msye Michel ti dir.

I ti fer remarke ki sa pou «en gran moman zibilasyon e en lekspresyon nou renouvelman dan kontinyite».

Sa kongre ti osi lokazyon pour onor 3 gran militan parti e rekonnet zot bann kontribisyon depi fondasyon parti ziska ozordi.
Sa 3 dimoun ti Madanm Sylvette Pool, Madanm Marina Pascal e Msye Olivier Charles.

Enn parmi sa 3 militan, Madanm Marina Pascal, i ganny onore pour son gran kontribisyon anver devlopman parti

Pour rezon lasante Madanm Sylvette Pool ek Msye Olivier Charles pa ti prezan e zis Madanm Pascal ki ti   resevwar son tokenn rekonnesans dan lanmen Prezidan Michel.

Print