‘Plis zefor i devret ganny fer pour prezerv nou bann zistwar lontan’


23-May-2013

En lodyans atantif pe ekout madanm Choppy fer son kozri

Sa ti en mesaz for ki ti resorti pandan en kozri avek tit ‘Lorizin Soungoula ek son transformasyon dan tradisyon Seselwa’.

Sa kozri, ki ti deroul yer kot Sant Kiltirel Nasyonal, ti ganny animen par direktris Lenstiti Kreol Madanm Penda Choppy.

Madanm Choppy ti dir ki rankontaz zistwar lo bann karakter tel ki Soungoula in perdi Sesel pour plizyer rezon ki enkli sanzman dan striktir lafanmir.
Dan son prezantasyon, madanm Choppy ti donn bann ki ti prezan detay lo lorizin Soungoula.

Soungoula i en mo ki sorti dan sa mo Sungura, ki en ero ki ti rizer sorti dan les kontinan Lafrik.
Sa mo Sungura, ki en mo Swahili, i vedir lyev, me sa Soungoula ki dan nou zistwar lokal i akte e i pa parey en lyev.

Madanm Choppy ti dir ki dapre Norbert Salomon, sorti kot Larsiv Nasyonal, Soungoula pa ti egziste avan bann lannen 1860 me i ti ganny anmennen par bann lesklav libere sorti dan les Lafrik.
Touzour dapre teori Msye Salomon, avan larive sa bann group dimoun, sa ero ti’n deza la dan folklor Sesel e i ti koni konman Konper Lyev.

Madanm Choppy ti donn plis detay lo sa teori e i  ti fer resorti ki i annan plizyer eleman dan nou listwar ek kiltir ki siport bann laspe teori Msye Salomon.

Madanm Choppy in dir ki pandan son prop resers ki i ti fer pour vwar si vre Konper Lyev i egziste, i ti vwar zis en zistwar lo Konper Lyev dan rikord dan seksyon resers Leritaz Nasyonal.
Me in reisi trouv ankor detrwa sa bann zistwar menm si pa bokou okour bann lannen swivan.

Dan son prezantasyon, i ti osi konpar sa de karakter kot i ti dir ki bann zistwar lo Konper Lyev i pli tipik bann zistwar ansyen sorti Grannter.

I ti dir ki menm si sa bann zistwar lo Soungoula pe preski perdi konmela, plis dimoun i konn plis bann zistwar Soungoula ki bann zistwar baze lo Konper Lyev.

Madanm Choppy i dir ki menm si i annan bokou dimoun ki pa konn sa bann zistwar Soungoula, bokou dimoun i servi sa mo Soungoula dan bann konversasyon an servan bann lekspresyon tel ki ‘fer soungoula’, ‘get li sa soungoula’ e ‘sa en gran soungoula’. I ti menm donn legzanp fason ki zot ganny servi dan bann diferan konversasyon.

I ti osi rankont plizyer versyon zistwar Soungoula ki ti ganny byen apresye par lodyans.

Print